.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 32. Analytiske titler Kapitel 2Næste afsnit

33. Supplerende opslag på titler

Forbemærkning. I alle typer af titelopslag kan der optræde stavemåder, ordopdelinger, forkortelser, tal, talord eller symboler, der kan genere søgningen for brugerne af katalogen. Der kan derfor til alle typer af titler udarbejdes supplerende opslag, der afhjælper de problemer, der måtte opstå.

Som minimum udarbejdes supplerende opslag på denne type titler, såfremt problemet knytter sig til det første ord i titlen. Yderligere praksis for opslag fastlægges lokalt.

33A Stavemåder og forkortelser. Medmindre der ifølge retskrivningen for den pågældende titels sprogs er valgfrihed, kan der udarbejdes opslag med en normaliseret stavemåde af et ord i titlen.

  Kjerlighed uden Strømper / Johan Herman Wessel
  Opslag på Kærlighed uden strømper
  Når du bli'r far
  Opslag på Når du bliver far
  Når en forkortelse udtales uforkortet, kan der udarbejdes opslag på titlen med forkortelsen udskrevet.
  Mrs. Dalloway / Virginia Woolf
  Opslag på Mistress Dalloway
  I would die 4 u / Prince
  Opslag på I would die for you

33B Ordopdelinger. Når udgiveren i en titel har anvendt en ordopdeling, der for katalo100gens brugere er uhensigtsmæssig i forbindelse med søgning, kan der udarbejdes supplerende opslag, der kompenserer for dette.

  Populations-dynamik
  Opslag på Populationsdynamik

33C Tal, talord og symboler. Når der i en titel indgår et tal eller et symboltegn, kan der udarbejdes opslag på den bogstaverede form af titlen, uanset hvor i titlen tallet eller symbolet måtte forekomme. (Det kongelige Bibliotek udgav i 1974 en liste over talord på 32 sprog med titel: Omskrivningsliste for talord).

  200 £ er prisen / Graham Greene
  Opslag på To hundrede pund er prisen
  Armed & extremely dangerous
  Opslag på Armed and extremely dangerous
  Knud, Otto & Carmen Rosita
  Opslag på Knud, Otto og Carmen Rosita
  Når der i en titel indgår et talord, kan der udarbejdes opslag, hvor tallet er skrevet med et taltegn, uanset hvor i titlen talordet forekommer.
  Hundrede år i samfundets tjeneste
  Opslag på 100 år i samfundets tjeneste
  Matematik i femte
  Opslag på Matematik i 5.
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top