.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit A.6 Specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper A.8 Fysisk beskrivelse Næste afsnit

A.7 Publicering, distribution el.lign.

A.7A Almen regel

Navne på hjemsteder, forlag, distributører og producenter skrives med store eller små begyndelsesbogstaver i overensstemmelse med retskrivningsreglerne for det pågældende sprog.

Vedr. initialer, akronymer eller kunstord i en korporations navn se A.1B .

Retskrivningsreglerne for det pågældende sprog gælder endvidere, når navnet på forlaget, distributøren el.lign. anføres i forkortet form (jf. 2. del, 1.4D4).

  København
  Den Haag
  men
  's-Gravenhage
  Gjellerup & Gad
  Éditions du peuple

A.7B Indledende ord og forkortelser, der ikke er en del af et navn

Ord eller forkortelser af ord, der indleder afsnittet vedrørende publicering, distribution el.lign., skrives med stort begyndelsesbogstav. Andre ord eller forkortelser af ord, herunder også de, der indleder andre elementer i afsnittet, skrives med lille begyndelsesbogstav, medmindre retskrivningsreglerne for det pågældende sprog påbyder stort begyndelsesbogstav.

  V Praze
  København : i kommission hos Nyt Nordisk Forlag
  Lipsiae : sumptibus et typis B.G. Teubneri
  Toronto : published in association with the Pulp and Paper Institute of Canada by University of Toronto Press
  [S.l.] : [s.n.]
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top