.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit A.5 Udgave A.7 Publicering, distribution el.lign.Næste afsnit

A.6 Specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper

Ord eller forkortelser af ord, der indleder dette afsnit, skrives med stort begyndelsesbogstav. Andre ord eller forkortelser af ord, herunder også de, der indleder andre elementer i afsnittet, skrives med lille begyndelsesbogstav, medmindre retskrivningsreglerne for det pågældende sprog påbyder stort begyndelsesbogstav.

    Målestok 1:500000; stereografisk projektion
    Partitur og stemmer
    Tekstdata
    Vol. 1, no. 1 (January 1971)-
    Nr. 1 (januar 1957)-nr. 12 (december 1959)
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top