.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit A.7 Publicering, distribution el.lign. A.9 Serie Næste afsnit

A.8 Fysisk beskrivelse

Ord eller forkortelser af ord, der indleder dette afsnit, skrives med stort begyndelsesbogstav. Varebetegnelser og visse andre tekniske udtryk (jf. f.eks. 2. del, 7.5B1) skrives med store eller små begyndelsesbogstaver i overensstemmelse med retskrivningsreglerne for det pågældende sprog. Andre ord skrives med lille begyndelsesbogstav.

    Bl. 81-144
    1000 s. (flere pagineringer)
    : ill., kort
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top