.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit A.3 Uniforme titler A.5 Udgave Næste afsnit

A.4 Titel og ophavsangivelse

A.4A Titler (almen regel).
A.4B Citerede titler.
A.4C Titler, der indledes med udeladelsestegn.

A.4D Hovedtitler på materiale katalogiseret som supplement til eller sektion af et periodicum.

A.4E Afhængige titler.
A.4F Titler på en gruppe af dele eller enkelte dele af et flerbindsværk.
A.4G Generel materialebetegnelse.
A.4H Ophavsangivelser.

A.4A Titler (almen regel)

Det første ord i hovedtitlen, alternative titler og paralleltitler skrives med stort begyndelsesbogstav (se også A.4B).

Dog skrives en translittereret hovedtitel, alternativ titel eller paralleltitel indledt med den arabiske artikel al i en af dens former (f.eks. al, el, es ) eller med den hebraiske artikel ha ( he ) med lille begyndelsesbogstav, hvad enten artiklen er et selvstændigt ord eller er forbundet med det næste ord med en bindestreg.

Andre ord, deriblandt også første ord i undertitler mv. , skrives med lille begyndelsesbogstav, medmindre retskrivningsreglerne for det pågældende sprog påbyder stort begyndelsesbogstav.

  Den første månerejse
  Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde
  Das Schloss [GMB] : das dritte Kapitel = Zámek : trêtí kapitola
  Vom Bild zum Wort [GMB] : Aufsatzübungen
  Stemmer fra Marrakesh [GMB] : notater fra en rejse

A.4B Citerede titler

Det første ord i citerede titler skrives med stort begyndelsesbogstav.

  Walt Disney præsenterer Fartglade hr. Tusse
  Lærervejledning til serien Den levende natur
  Selections from The idylls of the king

A.4C Titler, der indledes med udeladelsestegn

Hvis en titel indledes med prikker, streger eller andre symboler, der angiver udeladelser i begyndelsen af titlen, skrives det første ord i titlen med lille begyndelsesbogstav.

  - men aldrig kan et folk forgå
  - og andre børnesange

A.4D Hovedtitler på materiale katalogiseret som supplement til eller sektion af et periodicum

En sådan hovedtitel består af en sammensætning af flere titelelementer uden grammatisk sammenhæng (jf. 2. del, 1.1B9 og 12.1B4-12.1B5). Første ord i titlen på supplementet eller sektionen skrives med stort begyndelsesbogstav. Hvis en sådan titel indledes med en alfabetisk, numerisk eller alfanumerisk betegnelse, skrives både første ord i betegnelsen og første ord i den øvrige del af titlen med stort begyndelsesbogstav.

  Dansk bogfortegnelse. Årskatalog
  Progress in nuclear energy. Series 2, Reactors

A.4E Afhængige titler

Ved en afhængig titel forstås en titel på et monografisk materiale, som er knyttet til et andet materiale, og hvis titel indledes med hovedtitlen på hovedmaterialet. Kriterierne for, hvornår en afhængig titel kan udformes, er angivet i 1. del, § 31A. Reglerne for beskrivelsen af et sådant materiale er angivet i 2. del, 13.5.

Det første ord i den for det aktuelle materiale specifikke del af titlen skrives med stort begyndelsesbogstav.

  Fornyelse og effektivisering i den kommunale sektor
  - Bilag
  Ordbog over det danske sprog
  - Vejledning

A.4F Titler på en gruppe af dele eller enkelte dele af et flerbindsværk

Første ord i titlen på en gruppe af dele eller på en enkelt del af et flerbindsværk skrives med stort begyndelsesbogstav. Hvis en sådan titel indledes med en alfabetisk, numerisk eller alfanumerisk betegnelse, skrives både første ord i betegnelsen og første ord i den øvrige del af titlen med stort begyndelsesbogstav.

  Forretningsaktiviteter i Central- og Østeuropa
  Bind 2 : Økonomiske, selskabsretlige og skattemæssige forhold i 13 lande - Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Rumænien, Slovenien, Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Belarus, Rusland, Ukraine

A.4G Generel materialebetegnelse

Den generelle materialebetegnelse skrives med lille begyndelsesbogstav.

A.4H Ophavsangivelser

Personer og korporationers navne skrives med store eller små begyndelsesbogstaver i overensstemmelse med retskrivningsreglerne for det pågældende sprog. Vedrørende initialer, akronymer eller kunstord i en korporations navn se A.1B .

Retskrivningsreglerne for det pågældende sprog følges endvidere ved gengivelsen af oplysning om personers medlemskab af en forening el.lign., ved personers adelstitler og hæderstitler samt ved betegnelser for korporationers selskabsformer.

Andre ord, f.eks. en indledende funktionsangivelse, skrives sædvanligvis med lille begyndelsesbogstav.

  ... / by Miss Jane
  ... / by Alfred, Lord Tennyson
  ... / billedredaktør: prinsesse Anne-Lise af Schaumburg-Lippe
  ... / International Symposium on the Cataloguing, Coding and Statistics of Audio-Visual Materials ; organised by ISO/TC 46 Documentation in collaboration with IFLA and IFTC, 7-9 January 1976 in Strasbourg
  ... / udarbejdet af Carl Bro Miljø as
  ... / af COWIconsult, Rådgivende Ingeniører AS
  (Ifølge dansk retskrivning er der valgfrihed mellem store og små bogstaver i forkortelsen af selskabsformen. Materialernes form følges derfor)
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top