.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit A.1A Layoutmæssig anvendelse af store og små bogstaver i almindelige ord A.2A Almen regel Næste afsnit

A.1B Initialer, akronymer og kunstord

Ved kunstord forstås ord, der er individuelle forkortelsesord, og konstruerede ord, der ikke svarer til almindeligt sprogbrug.

Initialer, akronymer og kunstord i korporationsnavne skrives med store eller små bogstaver efter korporationens egen sædvane. Den måde, hvorpå korporationens navn optræder i løbende tekst i materialer, der udgår fra korporationen, betragtes som et udtryk for korporationens egen sædvane.

Kunstord forekommer også i andet end korporationsnavne, f.eks. i titler. I sådanne tilfælde gengives ordet med hensyn til brug af store og små bogstaver, som det forekommer i løbende tekst i materialet.

    Unesco
    GartnerINFO
    MagnaPrintudgave
    maTEMA-hæfte

A.2 - A.3 Store og små bogstaver i vedtagne navneformer, uniforme titler og henvisninger

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top