.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Kapitel 3. Korporationsnavne som opslag Kapitel 5. Henvisninger Næste afsnit

Kapitel 4. Titler

Ved katalogisering af musikværker er der nu valgfrihed mellem katalogisering med "standardtitler" og katalogisering med uniforme titler som metode.

Ny regel i § 100.3A : Indledende artikler bibeholdes i uniforme titler.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top