.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Kapitel 4. Titler Del 2. Beskrivelse Næste afsnit

Kapitel 5. Henvisninger

Generelle henvisninger omtales ikke. Henvisninger kan placeres i de enkelte bibliografiske poster eller i hjælpeposter. Samspillet mellem hjælpeposter og bibliografiske poster er systemafhængigt. En kombination af en række faste henvisninger i hjælpeposterne og postspecifikke henvisninger i de enkelte bibliografiske poster kan være en model. Reglerne tager udgangspunkt i placeringen af henvisninger i de bibliografiske poster.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top