.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Kapitel 2. Personnavne som opslag Kapitel 4. Titler Næste afsnit

Kapitel 3. Korporationsnavne som opslag

Med hensyn til valg af navneform for korporationer har forskningsbibliotekernes praksis haft størst vægt, da forskningsbibliotekerne har flest korporationer. Det drejer sig bl.a. om regler vedr. initialform kontra fuldt udskreven form og vedr. sprog.

§ 65B1 Lokale stednavne: Der tilføjes 'Kommune' til bynavnet, fordi det område kommunenavnet dækker efter kommunesammenlægningen ikke altid er identisk med det område, der er dækket af bynavnet (f.eks. Helsingør Kommune, der også omfatter andre byer end Helsingør). Med hensyn til amterne (se § 77A) er opdelingen i amtskommune og statsamt taget fra Kommunalhåndbogen. Reglen er yderligere gennemført for stifter, sogne etc. (se § 93).

§ 66B og § 67A . Her er reglen vendt om, således at den ligefremme form foretrækkes med henvisning fra den inverterede form.

Bemærk i eksemplet H.C. Andersens Hus, at der ikke henvises fra genitivformen.

§ 87-91 . Konferencer, kongresser, møder mv.

Der skelnes ikke mellem åbne og lukkede konferencer.

En af de rettelser, der er overtaget fra AACR2 Amendments (1993) er tegnsætning ved konferencer, hvor nummer, tid og sted nu sættes i én rund parentes med "luftkolon" mellem de enkelte elementer.

§ 88C . Frekvensbetegnelsen betragtes nu som en del af konferencens navn.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top