.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit I.1 Forbemærkning I.3 Valg af system Næste afsnit

I.2 Standarder for translitteration/transskription

De standarder, der er mest anvendt i danske biblioteker, er følgende:

DS (Dansk Standard). Udgivet af Dansk Standard

ISO (International Standard). Udgivet af International Organization for Standardization

ALA-LC. Udgivet af Library of Congress og American Library Association

ISO og den danske version DS er principielt translitterationssystemer. ISO og DS har en høj grad af reversibilitet (mulighed for tilbageførsel til det oprindelige alfabet).

ALA-LC (romanization tables) er en kombination af translitteration og transskription og er i mindre omfang reversibelt tegn for tegn til det oprindelige alfabet. ALA-LC er udgivet som:

ALA-LC romanization tables : transliteration schemes for Non-Roman scripts / approved by the Library of Congress and the American Library Association. - Washington : Library of Congress, 1991.

Indeholder skemaer for et stort antal sprog, ordnet alfabetisk.

For samtlige ovennævnte standarder gælder det, at de udgivne standarder med mellemrum revideres og ajourføres, mens der sideløbende arbejdes med nye standarder.

Følgende opslagsværker giver oplysninger om udgivne standarder:

Kataloget / DS, Dansk Standard. - Hellerup : Dansk Standard. - Årlig. Også tilgængelig via Internettet på http://www.ds.dk/cgi-bin/foliocgi.exe/webkatdk? Dansk Standard

ISO catalogue : English version / International Organization for Standardization. - Genève : ISO Central Secretariat. - Årlig. Også tilgængelig via Internettet på http://www.iso.ch/infoe/catinfo.html ISO catalogue.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top