.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Bilag I I.2 Standarder for translitteration/transskription Næste afsnit

I.1 Forbemærkning

Translitteration betyder overførsel af skrift fra ét alfabet eller tegnsæt til et andet alfabet eller tegnsæt bogstav for bogstav eller tegn for tegn.

Når der mangler tilsvarende bogstaver i et alfabet, hvortil en skrift bliver translittereret, suppleres med kombinationer enten af bogstaver og diakritiske tegn, andre bogstaver alene eller andre typografiske tegnkombinationer. Udtalte vokaler, der ikke findes i den originale skrift, gengives normalt ikke ved translitteration.

Transskription betyder en omskrivning af skrift til et andet alfabet eller tegnsæt med henblik på at gengive skriften, sådan som den formodes at blive udtalt, dvs. en fonetisk gengivelse.

Anvendelse af begreberne translitteration og transskription er i praksis ikke entydig, idet de tit bruges synonymt, også i faglige værker om sprog.

I dette regelsæt anvendes betegnelserne specielt med henblik på overførsel/omskrivning til det latinske alfabet.

Overførselssystemerne udgives som skemaer eller standarder, herefter kaldet standarder.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top