.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 9.1B Hovedtitel 9.1D Paralleltitler Næste afsnit

9.1C Generel materialebetegnelse

9.1C1 Den generelle materialebetegnelse elektronisk materiale kan anføres umiddelbart efter hovedtitlen eller efter den første titel ved materialer med flere værker uden fælles titel som anvist i 1.1C .

Den generelle materialebetegnelse elektronisk materiale kan altid anvendes for materialer beskrevet efter nærværende kapitel.

Anden relevant materialebetegnelse kan træde i stedet, hvis en helhedsvurdering af materialet viser, at den elektroniske form udelukkende er formidlingsform for et indhold med en anden generel materialebetegnelse, f.eks. for en tekst.

Elektroniske materialer, som foruden i deres formidlingsform også i deres indhold og udtryksform er elektroniske materialer, f.eks. spil, multimedier og edb-programmer, beskrives altid med betegnelsen elektronisk materiale som generel materialebetegnelse.

    245 00 *a Access 2.0 - trin for trin *m elektronisk materiale
    245 00 *a Interactive sailing *m elektronisk materiale
    245 00 *a Barndommens oase *m tekst

Valgfrit: Hvis den katalogiserende institution ønsker det, kan i stedet for eller i forbindelse med den generelle materialebetegnelse anføres en passende specifik materialebetegnelse (se 1.1C1 ). Den specifikke materialebetegnelse anføres efter listen i 9.5B1 eller anføres som online .

Den specifikke materialebetegnelse anføres dog altid, hvis der som generel materialebetegnelse er anvendt anden betegnelse end elektronisk materiale .

    245 00 *a Barndommens oase *m tekst (online)

Der er ikke i resten af eksemplerne i dette kapitel taget stilling til valg af generel materialebetegnelse, men hver gang anvendt betegnelsen elektronisk materiale .

Kodning for generel materialebetegnelse. Hvis det til et elektronisk materiale skønnes hensigtsmæssigt at vælge anden generel materialebetegnelse end elektronisk materiale , følger kodningen for generel materialebetegnelse dette valg.

9.1C2 Hvis et materiale består af dele, der kan henføres til flere materialetyper, og ingen af disse er særlig fremtrædende, anføres den generelle materialebetegnelse som anvist i 1.1C4 .

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top