.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 9.0A Afgrænsning 9.0C Tegnsætning Næste afsnit

9.0B Kilder til oplysninger

9.0B1 Den primære kilde til oplysninger

Den primære kilde til oplysninger for elektroniske materialer er oplysninger i formelle sammenhænge internt i materialet sammen med etiketter på selve materialet (f.eks. disketter eller cd-rom'er), oplysninger trykt på det originale opbevaringsudstyr fra udgiver, producent eller distributør og ledsagende materiale.

Oplysninger i formelle sammenhænge internt i materialet findes normalt på titelskærmbilledet, på første skærmbillede, i hovedmenuen til programmet, i anden formel sammenhæng internt i materialet eller på fremtrædende plads i en udskrift af programmets kildetekst. Filoversigter og indholdsfortegnelser anvendes ikke som primær kilde.

Ledsagende materiale kan f.eks. være et bilag i form af en trykt vejledning.

Hvis oplysningerne de steder, der er udpeget som primær kilde, er forskellige, foretrækkes oplysninger fra følgende kilder (i nedennævnte rækkefølge):

oplysninger i formelle sammenhænge internt i materialet
etiketter på selve materialet
opbevaringsudstyr (inkl. etiketter på udstyret)
ledsagende materiale

Hvis kilderne ikke er lige oplysende, foretrækkes den del af materialet, der bringer de mest udførlige oplysninger.

Hvis oplysningerne ikke er tilgængelige i den primære kilde, hentes de fra følgende kilder (i nedennævnte rækkefølge):

andre publicerede beskrivelser af materialet (f.eks. bibliografier, kataloger, anmeldelser, forlagsbreve)
andre kilder (herunder oplysninger i uformelle sammenhænge internt i materialet)

9.0B2 Foreskrevne kilder til oplysninger

For hvert afsnit af beskrivelsen er bestemte kilder udpeget som foreskrevne kilder til oplysninger.

Afsnit Foreskrevne kilder

Titel og forfatterangivelse Fremtrædende plads

Udgave Fremtrædende plads

Filbeskrivelse Hvor som helst

Publicering, distribution el.lign. Fremtrædende plads, publice-
rede beskrivelser afmaterialet

Fysisk beskrivelse Hvor som helst

Serie Fremtrædende plads, publice-
rede beskrivelser af materialet

Note Hvor som helst

Standardnummer og anskaffelsesvilkår Hvor som helst

Fremtrædende plads omfatter for elektroniske materialers vedkommende formelle sammenhænge internt i materialet, etiketter på selve materialet, det originale opbevaringsudstyr og ledsagende materiale. Fremtrædende plads er således identisk med den primære kilde. Oplysninger fra fremtrædende plads foretrækkes frem for andre oplysninger. Oplysninger, der hentes fra andre kilder end de foreskrevne, sættes i skarp parentes.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top