.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 100.23 To til fem værker, som er udgivet sammen 100.24 Samlede værker Næste afsnit

100.24-100.25 Fællestitler

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top