.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 100.7 Flere værker, der er udgivet sammen 100.8 Samlede værker Næste afsnit

100.8-100.12: FÆLLESTITLER

Forbemærkning. De uniforme fællestitler i § 100.8-100.11 anvendes kun, når et materiale indeholder værker af ét personligt ophav. Da de anvendte fællestitler i § 100.8-100.11 har karakter af artsbetegnelser, har disse titler ingen praktisk funktion i forbindelse med opslag i sætnings- eller langordsregistre, der udelukkende indeholder titler. Her er de indeholdte værkers specifikke titler snarere relevante - jf. § 100.7.

Artsbetegnende fællestitler kan dog have en vis berettigelse i forbindelse med kombinatorisk søgning på titel og ophav og særlig berettigelse i forbindelse med lokale data til opstilling. Om institutionen ønsker at anvende artsbetegnende fællestitler, afhænger således meget af det lokale behov.

Fællestitlerne i § 100.12 har en specifik karakter og har derfor samme relevans som andre uniforme titler.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top