.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 50. Romere fra den klassiske oldtid 52. Fødselsår mv.Næste afsnit

51. Karakteriserende udtryk og initialer som betegnelser for personer

51A-51B Karakteriserende udtryk

51A Benævnelse eller pseudonym. Hvis en person altid i udgaver af sine værker betegnes ved en benævnelse eller et pseudonym bestående af et flerleddet udtryk, der tydeligvis ikke skal tages for et navn, vælges som ordningsled benævnelsen eller pseudonymet i ligefrem orden, medmindre udtrykket har struktur som et navn bestående af et eller flere fornavne samt et efternavn; ved et sådant navn vælges det foregivne efternavn som ordningsled. Der kan evt. udarbejdes en henvisning fra navnet i ligefrem orden.

  Vedtagen form: Father Time
  Vedtagen form: Kaptajn Plutus
  Vedtagen form: Mr Fixit
  Vedtagen form: Boy George
  Vedtagen form: Poor Richard
  Vedtagen form: Dejbjergpræsten
  men:
  Vedtagen form: Other, A. N.
  Vedtagen form: Twain, Mark

Hvis udtrykket forekommer på flere sprog, hvoraf et er dansk, foretrækkes den danske form.

51B Karakteriserende ord eller udtryk indledt med en ubestemt artikel. Hvis der i materialet forekommer en ophavsangivelse, der blot består af et karakteriserende ord eller udtryk indledt med den ubestemte artikel, og ophavets identitet ikke kan fastslås, udarbejdes opslaget på det karakteriserende ord eller udtryk som et personnavnnavn, medmindre det fremgår, at udtrykket dækker over et korporativt ophav.

Hvis den eneste ophavsangivelse er titlen på et andet værk af samme ophav, og ophavets identitet ikke kan fastslås, udformes opslaget ikke som et personnavn, men som en titel, jf. § 29 .

51C Initialer og lignende. Hvis en person altid i udgaver af sine værker betegnes ved initialer eller en forkortelse af navnet, anvendes det navn, initialerne eller forkortelsen står for, såfremt det kendes. Hvis det ikke kendes, vælges som ordningsled initialerne eller forkortelsen i ligefrem orden.

  Vedtagen form: M.B.
  Vedtagen form: Th. B.
  Vedtagen form: A.F. de B.....ch

Består ophavsangivelsen af en stillingsbetegnelse samt et efternavnsinitial eller -forkortelse, inverteres stillingsbetegnelsen:

  Vedtagen form: B ..., abbé de
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top