.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 26. Andre titler eller lignende 28. Originaltitler Næste afsnit

27. Uniforme titler

Der kan udarbejdes opslag i en standardiseret form af titlen på et materiale eller værk, der er udkommet under forskellige titler. Sådanne materialer/værker omfatter især:

Religionernes hellige skrifter
Trosbekendelser fælles for flere kirker
Liturgiske værker
Ældre anonyme krøniker og litterære værker
Ældre samlinger indført under titel
Love
Forfatninger
Visse traktater
Internationale konventioner
Musikværker
Vedrørende udformningen af uniforme titler se kapitel 4.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top