.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit A.1B Initialer, akronymer og kunstord A.2B Ord eller ordgrupper, der karakteriserer personer Næste afsnit

A.2A Almen regel

Når et opslag på vedtagen navneform eller en henvisning udformes for en person eller en korporation, skrives med store eller små begyndelsesbogstaver i overensstemmelse med retskrivningsreglerne for det pågældende sprog.

I et korporationsnavn skrives alle betydende ord derfor med stort, når sproget f.eks. er dansk, færøsk, grønlandsk, engelsk, tysk eller hollandsk, mens der kun anvendes stort begyndelsebogstav i det første ord i navnet, når sproget f.eks. er norsk, svensk, islandsk, fransk, italiensk, spansk eller portugisisk.

Hvis navnet indledes med en artikel, en præposition eller en sammentrækning af sådanne, skrives denne med stort begyndelsesbogstav. I følgende tilfælde gælder der dog særlige regler: Hvis et korporationsnavn indledes med den arabiske artikel al i en af dens former (f.eks. al, el, es ) eller med den hebraiske artikel ha (he) , skrives artiklen med lille begyndelsesbogstav, hvad enten den er et selvstændigt ord eller er forbundet med det næste ord med en bindestreg. Hvis et arabisk personnavn indledes med en artikel, følges samme regel, medmindre det kan konstateres, at vedkommende person selv behandler artiklen som en integreret del af navnet. I så fald skrives artiklen med stort begyndelsesbogstav. Hvis et hebraisk personnavn indledes med en artikel, skrives artiklen altid med stort begyndelsesbogstav.

  Musset, Alfred de
  De la Mare, Walter
  Vom Ende, Erich
  Det Kongelige Bibliotek
  Storbritannien. Factory Inspectorate
  Københavns Universitet. Psykologisk Laboratorium. Afdeling A. Biblioteket
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top