.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Del 1. Opslag Kapitel 2. Personnavne som opslag Næste afsnit

Kapitel 1. Valg af opslagselementer

Under de almene regler er sket en opdeling på ophav og titler.

For reglerne for musikværker gælder, at antallet af opslag på ophav er udvidet i forhold til tidligere regler, som nu er givet som alternativ regel. Alle navne, der er nævnt, bliver primære ophavsangivelser. Det er en autorisering af allerede anvendte regler i folkebibliotekssektoren. Det skal desuden bemærkes, at med de nye formatmæssige løsninger fjernes megen redundans ved inddatering.

§ 5 om Materialer, der udgår fra korporationer, er ny. Det er en bearbejdning af § 0B i de hidtidige regler.

Antallet af opslag på korporationer er øget, bl.a. fordi en korporation, som er ansvarlig for udgivelse af en monografiserie, medtages i de enkelte bind af serien i stedet for forfatter/serietitelhenvisning.

Konferencer indgår nu som en integreret del af korporationer. Antallet af opslag vil blive forøget, fordi langt flere konferencer anses for at have et navn, idet der ikke skelnes mellem navn og betegnelser i så stor udstrækning som tidligere (jf. § 87 ).

I Indledningen til kapitel 2 og 3 er der indføjet afsnit om kontrol af navne.

Bemærk afsnittet i § 44 under forbemærkningen om den pragmatiske løsning af translitterationsproblemerne.

Tilføjelser til navne optræder første gang i § 5E1, men findes senere i mange paragraffer i kapitel 2 og 3. Der skelnes ikke mere mellem arten af tilføjelser til personnavne og korporationsnavne:

Tilføjelser til personnavne kan være: årstal, titel, identificerende betegnelse.

Tilføjelser til korporationsnavne kan være: hjemsteds navn, større geografisk enhed, årstal, præciserende tilføjelse.

Alle tilføjelser sættes nu i rund parentes, og anvendelsen af kursivskrift i tilføjelser udgår.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top