.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Bilag J Kapitel 1. Valg af opslagselementer Næste afsnit

Del 1. Opslag

Begrebet hovedordningselement er afskaffet. Da der fortsat i folkebibliotekerne og en del andre biblioteker et behov for et element til opstilling i stedet for hovedordningselementet, er indført et nyt begreb: opstillingselement.

Der er lagt mere vægt på præsentationen i materialet. Under overskriften Elementer der kan vælges som opstillingselement står intet om at se på materialets indhold. Det er udelukkende "ordlyd, grafisk udformning eller placering af de bibliografiske data", der er afgørende. Der er bragt overensstemmelse mellem reglernes og formatets brug af begreberne primær og sekundær forfatter, og begreberne er nu udtrykkeligt nævnt i selve reglerne.

Ny er under Hovedprincipper for valg af opstillingselement reglen om, at hvis ét personligt og hovedansvarligt ophav ikke kan udpeges, vælges hovedtitlen som opstillingselement, når det drejer sig om faglitteratur. For skønlitteratur er grænsen som hidtil 3 ophav.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top