. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap
.
Forrige afsnit Start
 
Ændringer indført maj 2006

 

DBC har anmeldt 3 nye katalogkoder til anvendelse i felt 032 delfelt *x
  • KBP (Poster katalogiseret til Det Kongelige Biblioteks pligtaflevering)
  • SBP (Poster katalogiseret til Statsbibliotekets pligtaflevering)
  • BLG (Online tidsskrifter og databaser i Bibliotekernes Licensguide)

Betegnelserne indføres i Bilag G - Anmeldte koder

 
   

006
I felt 006 er indført følgende delfelter:

delfelt *d Aldersbegrænsning for udlån

delfelt *e Aldersafgrænsede anbefalinger

i delfelt *d kan flg. koder anvendes:
filmen godkendes for alle. Kode 0
filmen godkendes for alle, men frarådes for børn, der ikke er fyldt 7 år. Kode 7
filmen godkendes for børn, der er fyldt 11 år. Kode 11
filmen godkendes for børn, der er fyldt 15 år. Kode 15

i delfelt *e angives et tal mellem 0 og 18 for den alder, hvorfra materialet anbefales til børn og unge

i delfelt *2 er følgende koder tilføjet:

b Medierådet for Børn og Unges mærkning af videogrammer - jf. Lov nr. 186 om film af 12. marts 1997, §21 og §22 og Bekendtgørelse nr. 30 af 16. januar 1998 om Medierådet for Børn og Unge.

c PEGI - Pan European Game Information. Ordningen er en vejledning til forældre, handlende, børn m.v. om spil, og hvilken aldersgruppe et spil er egnet for ud fra et skadelighedsaspekt. PEGI sigter ikke mod at beskrive spillets sværhedsgrad. Administreres i Danmark af Medierådet for Børn og Unge.

d Angivelse af aldersgruppe som materialet egner sig for, tildelt af Dansk BiblioteksCenters lektører.

Der er desuden foretaget en række ændringer af hjælpetekster samt tilføjet en række eksempler.


 
990
I felt 990 udgår delfelterne *k, *p, *s og *q. Delfeltbetegnelsen for delfelt *m ændres
fra ”rettelseskategori” til ”Rettelsesnote og rettelsesangivelse”. delfeltbetegnelsen for delfelt *t ændres fra ”ibc bestillingsfrist” til ”Bestillingsfrist”.              


 
991
I felt 991 udgår delfelterne *a og *c. Delfeltbetegnelsen for delfelt *o ændres fra "indholdsnote (nationalbibliografi eller m-fortegnelse)" til "Note til seddelfortegnelsesoplysninger"


 
008
I felt 008 delfelt *c er koden l tilføjet. Koden står for "continously updated" og anvendes kun i ISSN sammenhænge.

I felt 008 delfelt *h er koden d tilføjet. Koden står for "database" og anvendes kun i ISSN sammenhænge.


 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2001 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, Version 2.1. Til top Til top