.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 005 Søgekoder for musikalier og lydoptagelser Felt 008 Generelle søgekoder for bibliografiske materialer Næste afsnit

Felt 0

05 Søgekoder for musikalier og lydoptagelser

Felt 006 Kodede oplysninger om restriktioner og begrænsning i adgangen til det registrerede materiale

 a   Udgivelsesdato (ååååmmdd) 
 b   Dato for materialets modtagelse hos den registrerende institution (ååååmmdd)
 c   Dato for materialets tilgængelighed (ååååmmdd)
 d  Aldersbegrænsning for udlån
 e  Aldersafgrænsede anbefalinger
 2   Kode for begrænsningsregel

Formålet med felt 006 er at kunne angive adgangsbegrænsninger mv. i en form, der gør det muligt for bibliotekssystemerne at håndtere restriktionerne automatisk.
Oplysninger i klar tekst vedrørende målgruppe, anvendelighed og anvendelsesklausuler gives i felt 517 og 518.

 

Delfelt *d
Medierådets afgørelse kan være (jf. kode b i delfelt *2):
1) at filmen godkendes for alle. Kode 0
2) at filmen godkendes for alle, men frarådes for børn, der ikke er fyldt 7 år. Kode 7
3) at filmen godkendes for børn, der er fyldt 11 år. Kode 11
4) at filmen godkendes for børn, der er fyldt 15 år. Kode 15
Videogrammer, der tidligere er godkendt for børn under henholdsvis 12 og 16 år, kan ved genoptryk mærkes med kode 11 henholdsvis 15.

Delfelt *e
Der angives et tal (0 til 18) for den alder, hvorfra materialet anbefales til børn og unge (jf. kode c og d i delfelt *2)

I delfelt *2 kan følgende koder anvendes:

a Karenstid for musikoptagelser - jf. Bekendtgørelse nr. 30 af 10. januar 2005 om biblioteksvirksomhed, §13.

b Medierådet for Børn og Unges mærkning af videogrammer - jf. Lov nr. 186 om film af 12. marts 1997, §21 og §22 og Bekendtgørelse nr. 30 af 16. januar 1998 om Medierådet for Børn og Unge.

c PEGI - Pan European Game Information. Ordningen er en vejledning til forældre, handlende, børn m.v. om spil, og hvilken aldersgruppe et spil er egnet for ud fra et skadelighedsaspekt. PEGI sigter ikke mod at beskrive spillets sværhedsgrad. Administreres i Danmark af Medierådet for Børn og Unge.

d Angivelse af aldersgruppe som materialet egner sig for, tildelt af DBC.

e Angivelse af producents eller distributørs begrænsning af udlånsperiode

NB! Delfelt *2 kan ikke gentages. Skal der angives flere begrænsningsregler for et materiale, vil det derfor være nødvendigt at gentage selve felt 006.

Eksempler

1 006 *a 20051026 *2 a

2 006 *b 20051113 *2 a

3 006 *d 7 *2 b

4 006 *e 8 *2 c

5 006 *e 10 *2 d

6 006 *c 20110112 *2 e

 


_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top