. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Bilag F - Dansk linjeformat for udveksling af bibliografiske poster Bilag Næste afsnit

Bilag G - Anmeldte koder

I danMARC2 anvendes i forskellige felter og delfelter koder, som ifølge formatet skal anmeldes til Slots- og Kulturstyrelsen, før de tages i anvendelse. Anmeldelsen af koder skal ske for at sikre entydighed i koderne.

Koder for emnedatasystem anvendt i delfelt *2:

 ARTB    Ældre artikelindeks DBC
 DBB    Danmarks Blindebibliotek
 DBC    Emneord DBC
 DBCM    DBC Medier
 DLB     Systematik Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi
 FMB    F.M. Bendtsens Klassifikationssystem 
 IFI     Systematik Sportline

Koder fra Library of Congress' Subject Heading and Term Source Codes

Andre koder anvendt i delfelt *2:

 dnd   Kode for nationalbibliografisk nummer for DMO og DBI (felt 020)

(jf. National Bibliography Number Source Codes https://www.loc.gov/standards/sourcelist/national-bibliography.html )

 

Koder anvendt i felt 032 delfelt *a: Kode for nationalbibliografi

 ABU  Artikler (ugekode)
 ANU   Anmeldelser (ugekode)
 DAN  Dansk anmeldelsesindeks 
 DAR  Dansk artikelindeks 
 DBF  Dansk bogfortegnelse 
 DBI  Dansk billedfortegnelse 
 DBR  Dansk bogfortegnelses retroinddatering
 DBÅ  Dansk bogfortegnelses årskatalog
 DKF  Dansk kortfortegnelse 
 DLF  Dansk lydfortegnelse 
 DLR   Dansk lydfortegnelses retroinddatering
 DMF  Dansk musikfortegnelse 
 DMO  Danske musikoptagelser 
 DOP  Bibliografi over danske offentlige publikationer 
 DPF  Dansk periodicafortegnelse 
 DPO  Dania polyglotta 
 FBL  Føroysk bókaskrá (bøger) 
 FGS    Føroysk greinaskrá (artikler) 
 FKS   Føroyskt kortskrá (kort)
 FLS   Føroysk ljóðskrá (lydbøger)
 FNS   Føroyskir nótar (noder)
 FPF    Færøsk periodicafortegnelse (ophør pr. 31.12.2020)
 FSS     Føroysk sjónmiðlaskrá (film)
 FTL      Føroysk tónleikaskrá (musik)
 FTS   Føroysk tíðarritaskrá (tidsskrifter)
 GBF    Grønlandsk bogfortegnelse 
 GBÅ  Grønlandsk bogfortegnelses årskatalog
 GMO  Grønlandske musikoptagelser 
 GPF  Grønlandsk periodicafortegnelse (ophør pr. 31.12.2020)
 IDO Danske netpublikationer
 IDP Danske elektroniske tidsskrifter
 KIP  Dansksprogede EU-publikationer 
 PLN  Pladeanmeldelser 
 VPA  Afgang af Tidsskrift til Dansk Artikelindeks
 VPT  Tilgang af tidsskrift til Dansk Artikelindeks
 VPO  Linkning til online version i Dansk artikelindeks, startår
 VPR  Værtspublikationer (Retrokonvertering)
 VPX  Linkning til online version i Dansk artikelindeks, slutår

Koder anvendt i felt 032 delfelt *x: Kode for fagbibliografi eller katalog

 BDK   Bibliografi over Dansk Kunst
 BST   Besættelsestidsbibliografien
 DHB   Dansk Historisk Bibliografi
 DLB  Dansk lokalbibliografi 
 DLH   Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi
 DMB   Dansk Musiklitterær Bibliografi 
 KTP   Kongelige Teater programartikler
 SPO  Sportline

Dansk BiblioteksCenter anvender følgende koder i felt 032 delfelt *x:

Katalogkoder for seddelfortegnelser mv.:

 BKM  Bibliotekskatalogiseret materiale
 BKR  Rettelser til bibliotekskatalogiseret materiale
 BKX  Ekspres- og bibliotekskatalogiseret materiale
 CDM  DBC's musik specialtilbud 
 CDR  Biblioteksmediers multimedietilbud 
 CDV  Biblioteksmediers filmtilbud
 CSR  Biblioteksmediers multimedie-særtilbud
 CSV  Biblioteksmediers film-særtilbud
 DAT  Posten udtrækkes i ugeleverance 
 FRD  Front Row deklaration 
 INV  Katalogiseringsservice for indvandrerlitteratur 
 UTI  Udenlandske titler 
 SFA    Seddelfortegnelse - Av materialer (AV fortegnelsen) 
 SFD  Seddelfortegnelse - Danske bøger (A/BS/H fortegnelsen og grundfortegnelse) 
 SFD197075  Trykte kort - danske bøger før 1976 
 SFG  Seddelfortegnelse - Musikoptagelser (G fortegnelsen) 
 SFM    Seddelfortegnelse - Musikalier (M fortegnelsen) 
 SFU  Materialevalgsfortegnelse for bibliotekskatalogiserede udenlandske titler (udgået kode - findes dog i ældre poster)
 SRA  Rettelse til seddelfortegnelse - AV materialer (AV fortegnelsen)
 SRD  Rettelse til seddelfortegnelse - Danske bøger (A/BS/H fortegnelsen og grundfortegnelse)
 SRG  Rettelse til seddelfortegnelse - Musikoptagelser (G fortegnelsen)
 SRM  Rettelse til seddelfortegnelse - Musikalier (M fortegnelsen)
 SXD  Ekspreskatalogiserede bøger
 TKI  Leveringskode for trykte kort (udgået kode - findes dog i ældre poster)

Katalogkoder for redigerede kataloger:

 MUB  Musikalier for børn 
 MUK  Musikalier, klassisk 
 MUR  Musikalier, rytmisk musik 
 ROM  Romankatalog 

Katalogkoder for indberetningskataloger:

 BDI  Børnebibliotekskatalog. Billed- og lydmedier 
 BGK  Børnebibliotekskatalog. Grammofonplader, kassettebånd 
 BLY  Børnebibliotekskatalog. Lydbøger, bog + bånd 
 BØK  Børnebibliotekskatalog. Bøger og tidsskrifter 
 NDF  Nyere dansk faglitteratur 
 NYB  Nye bøger 
 SKE    Katalog for skolebiblioteker, eleverne 
 SKO  Katalog for skolebiblioteker, skolebibliotekaren 

Digitaliserede samlinger:

DIGIBOG2   Digitaliserede bøger 1701-1918 (Det Kgl. Bibliotek)
DIGIFOEDTNODE    Digitale noder - publiceret digitalt (Det Kgl. Bibliotek)
DIGINODE   Digitaliserede noder (Det Kgl. Bibliotek)
STATNETPUB   Statslige netpublikationer (Det Kgl. Bibliotek)

Øvrige katalogkoder:

ACC  Forkatalogiseringer 
ACE  Forkatalogisering (ikke optagelsesberættiget i nationalbibliografi)
ACF  Forhåndsoprettet accessionspost
ACM  Accesionspost - musik
ACT  Præaccessionsposter
AIB  Artikler i Bøger (retrokonverteret)
AKI  Avis Kronik Index (retrokonverteret)
ARK  DBC Webarkiv
BLG  Online tidsskrifter og databaser i Bibliotekernes Licensguide
BNG  Poster fra Bibliotekernes Netguide
DAI  Dansk Artikelindeks (retrokonvertering)
DBT  Danske blandede tidsskrifter (retrokonvertering)
DIG  Digtregister (retrokonvertering)
DIS  Katalogløse poster 
DIT  Posten udtrækkes i ugeleverance af netpublikationer
DOW  Registreringer til projekt Downlaan
DPT  Dansk Provinstopografi (retrokonvertering)
DSD  Metadata fra den store Danske - Gyldendals åbne encyklopædi
DTI  Dansk Tidskrift Index (retrokonverteret)
EBO  Registreringer til e-bog.dk
EBR  Konverterede poster fra Ebrary
EBS  Konverterede poster fra EBSCO
ERA   Registreringer til eReolen (abonnementsmodel)
ERE  Registreringer til eReolen.dk (klik-model)
ERL  Registreringer til eReolen.dk (licens-model)
EVE  Eventyrindeks (retrokonvertering)
FFK   Færdig forkatalogisering 
FSB  Filmstriben, Biblioteksportal
FSC   Filmcentralen
FSF   Filmstriben, Fjernadgangsportal
FSS  Udgået, erstattet af FSC
GDS  Gør-det-selv indeks (retrokonvertering)
HOB  Hobbyindeks (retrokonvertering)
IDA Elektroniske artikler
IDR Elektroniske anmeldelser
IDS  Elektroniske pladeanmeldelser
IDU Udgåede netpublikationer
KBP  Poster katalogiseret til Det Kongelige Biblioteks Pligtaflevering
LIF   Libry Film
LNK Registreringer til Linkreg
MID  Poster katalogiseret til MIDAS-projektet 
NEP Netpublikationer i Dansk Bibliotekscenters emnepakker mv.
NET Bibliotekskatalogiserede netpublikationer
NLL   Registreringer af netlydbøger til eReolen (licensmodel)
NLY   Registreringer af netlydbøger til eReolen (licensmodel)
NOV  Novelleregister (retrokonvertering)
OPR  Ufærdige poster 
OVE  Overbygningsmateriale - kvalificeret med år og ugenummer, fx OVE202133
PLA  Pladeanmeldelser (månedskode)
PLU  Pladeanmeldelser (ugekode) (i ældre poster findes koden i 032 *a)
SAF  Konverterede poster fra Safari
SAI  Bjørnum, Ove: Sangindeks (retrokonverteret)
SAN  Sangindeks (retrokonvertering)
SAR  Sangregistrant (retrokonverteret)
SBP  Poster katalogiseret til Statsbibliotekets pligtaflevering
SDT  Skønlitteratur i danske tidsskrifter (retrokonvertering)
SNE Poster til Statens Netbibliotek
SPM  Udgået
SPO   Sportline 
STB   Poster katalogiseret for Danmarks Blindebibliotek
TDK  Tidsskrift.dk
TXS  Tidskriftsindex for skolebiblioteker
UTA  Udenlandske tidsskriftsanmeldelser

 

Ekstra sprogkoder anvendt i felt 041 delfelt a

Det Kgl. Bibliotek anvender ved katalogisering af titler til flersproglige depoter til folkebibliotekerne nogle mere specifikke sprogkoder end der fremgår af danMARC2 Bilag D – Sprogkoder.
Disse koder er afmærket med et delfelt 2 i felt 041 med indhold Fdepot. Posterne er i 008 delfelt l forsynet med den overordnede autoriserede sprogkode.

da1   Dari - anvendes med 008 *l per (for persisk)
ku1    Kurmanci - anvendes med 008 *l kur (for kurdisk)
so1   Sorani - anvendes med 008 *l kur (for kurdisk)

Koder anvendt i felt 5XX, delfelt 0

 pro  Kode for professionel brug 

Koder anvendt i felt 996 Ejermarkering

 DBC  DBC-poster: bøger, musik, av m.v.
 IDX  DBC-poster: artikler og anmeldelser
 MUS  DBC-poster: musikanmeldelser
 RET  DBC-poster: Retroinddaterede poster og ufærdige poster

 

   

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, Version 2.1 Til top Til top