. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Bilag F - Dansk linjeformat for udveksling af bibliografiske poster Bilag Næste afsnit

Bilag G - Anmeldte koder

I danMARC2 anvendes i forskellige felter og delfelter koder, som ifølge formatet skal anmeldes til Slots- og Kulturstyrelsen, før de tages i anvendelse. Anmeldelsen af koder skal ske for at sikre entydighed i koderne.

Koder for emnedatasystem anvendt i delfelt *2:

 ARTB    Ældre artikelindeks DBC
 DBB    Danmarks Blindebibliotek
 DBC    Emneord DBC
 DBCM    DBC Medier
 FMB    F.M. Bendtsens Klassifikationssystem 
     
Koder fra Library of Congress' Subject Heading and Term Source Codes:
http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html

Koder anvendt i felt 032 delfelt *a: Kode for nationalbibliografi

 ABU  Artikler (ugekode)
 ANU   Anmeldelser (ugekode)
 DAN  Dansk anmeldelsesindeks 
 DAR  Dansk artikelindeks 
 DBF  Dansk bogfortegnelse 
 DBI  Dansk billedfortegnelse 
 DBR  Dansk bogfortegnelses retroinddatering
 DBÅ  Dansk bogfortegnelses årskatalog
 DKF  Dansk kortfortegnelse 
 DLF  Dansk lydfortegnelse 
 DMF  Dansk musikfortegnelse 
 DMO  Danske musikoptagelser 
 DOP  Bibliografi over danske offentlige publikationer 
 DPF  Dansk periodicafortegnelse 
 DPO  Dania polyglotta 
 FBL  Færøsk bogliste 
 FPF  Færøsk periodicafortegnelse 
 GBF  Grønlandsk bogfortegnelse 
 GBÅ  Grønlandsk bogfortegnelses årskatalog
 GMO  Grønlandske musikoptagelser 
 GPF  Grønlandsk periodicafortegnelse 
 IDO Danske netpublikationer
 IDP Danske elektroniske tidsskrifter
 KIP  Dansksprogede EU-publikationer 
 PLN  Pladeanmeldelser 

 

Koder anvendt i felt 032 delfelt *x: Kode for fagbibliografi eller katalog

 DLB  Dansk lokalbibliografi 
 DLH   Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi
   
Dansk BiblioteksCenter anvender følgende koder i felt 032 delfelt *x:

Katalogkoder for seddelfortegnelser mv.:

 BKM  Bibliotekskatalogiseret materiale
 BKR  Rettelser til bibliotekskatalogiseret materiale
 BKX  Ekspres- og bibliotekskatalogiseret materiale
 CDM  DBC's musik specialtilbud 
 CDR  Biblioteksmediers multimedietilbud 
 CDV  Biblioteksmediers filmtilbud
 CSR  Biblioteksmediers multimedie-særtilbud
 CSV  Biblioteksmediers film-særtilbud
 DAT  Posten udtrækkes i ugeleverance 
 FRD  Front Row deklaration 
 INV  Katalogiseringsservice for indvandrerlitteratur 
 UTI  Udenlandske titler 
 SFA    Seddelfortegnelse - Av materialer (AV fortegnelsen) 
 SFD  Seddelfortegnelse - Danske bøger (A/BS/H fortegnelsen og grundfortegnelse) 
 SFD197075  Trykte kort - danske bøger før 1976 
 SFG  Seddelfortegnelse - Musikoptagelser (G fortegnelsen) 
 SFM    Seddelfortegnelse - Musikalier (M fortegnelsen) 
 SFU  Materialevalgsfortegnelse for bibliotekskatalogiserede udenlandske titler (udgået kode - findes dog i ældre poster)
 SRA  Rettelse til seddelfortegnelse - AV materialer (AV fortegnelsen)
 SRD  Rettelse til seddelfortegnelse - Danske bøger (A/BS/H fortegnelsen og grundfortegnelse)
 SRG  Rettelse til seddelfortegnelse - Musikoptagelser (G fortegnelsen)
 SRM  Rettelse til seddelfortegnelse - Musikalier (M fortegnelsen)
 SXD  Ekspreskatalogiserede bøger
 TKI  Leveringskode for trykte kort (udgået kode - findes dog i ældre poster)

Katalogkoder for redigerede kataloger:

 MUB  Musikalier for børn 
 MUK  Musikalier, klassisk 
 MUR  Musikalier, rytmisk musik 
 ROM  Romankatalog 

Katalogkoder for indberetningskataloger:

 BDI  Børnebibliotekskatalog. Billed- og lydmedier 
 BGK  Børnebibliotekskatalog. Grammofonplader, kassettebånd 
 BLY  Børnebibliotekskatalog. Lydbøger, bog + bånd 
 BØK  Børnebibliotekskatalog. Bøger og tidsskrifter 
 NDF  Nyere dansk faglitteratur 
 NYB  Nye bøger 
 SKE    Katalog for skolebiblioteker, eleverne 
 SKO  Katalog for skolebiblioteker, skolebibliotekaren 

Øvrige katalogkoder:

ACC  Forkatalogiseringer 
ACF   Forhåndsoprettet accessionspost
ACM  Accesionspost - musik
ACT  Præaccessionsposter
AIB  Artikler i Bøger (retrokonverteret)
AKI  Avis Kronik Index (retrokonverteret)
ARK  DBC Webarkiv
BLG  Online tidsskrifter og databaser i Bibliotekernes Licensguide
BNG  Poster fra Bibliotekernes Netguide
DAI  Dansk Artikelindeks (retrokonvertering)
DBT  Danske blandede tidsskrifter (retrokonvertering)
DIG  Digtregister (retrokonvertering)
DIS  Katalogløse poster 
DIT  Posten udtrækkes i ugeleverance af netpublikationer
DOW  Registreringer til projekt Downlaan
DPT  Dansk Provinstopografi (retrokonvertering)
DSD  Metadata fra den store Danske - Gyldendals åbne encyklopædi
DTI  Dansk Tidskrift Index (retrokonverteret)
EBO  Registreringer til e-bog.dk
EBR  Konverterede poster fra Ebrary
EBS  Konverterede poster fra EBSCO
ERA   Registreringer til eReolen (abonnementsmodel)
ERE  Registreringer til eReolen.dk (klik-model)
ERL  Registreringer til eReolen.dk (licens-model)
EVE  Eventyrindeks (retrokonvertering)
FFK   Færdig forkatalogisering 
FSB  Filmstriben, Biblioteksportal
FSC   Filmcentralen
FSF   Filmstriben, Fjernadgangsportal
FSS  Udgået, erstattet af FSC
GDS  Gør-det-selv indeks (retrokonvertering)
HOB  Hobbyindeks (retrokonvertering)
IDA Elektroniske artikler
IDR Elektroniske anmeldelser
IDS  Elektroniske pladeanmeldelser
IDU Udgåede netpublikationer
KBP  Poster katalogiseret til Det Kongelige Biblioteks Pligtaflevering
LNK Registreringer til Linkreg
MID  Poster katalogiseret til MIDAS-projektet 
NEP Netpublikationer i Dansk Bibliotekscenters emnepakker mv.
NET Bibliotekskatalogiserede netpublikationer
NLL   Registreringer til netlydbog.dk (licensmodel)
NLY  Netlydbog.dk
NOV  Novelleregister (retrokonvertering)
OPR  Ufærdige poster 
PLA  Pladeanmeldelser (månedskode)
PLU  Pladeanmeldelser (ugekode) (i ældre poster findes koden i 032 *a)
SAF  Konverterede poster fra Safari
SAI  Bjørnum, Ove: Sangindeks (retrokonverteret)
SAN  Sangindeks (retrokonvertering)
SAR  Sangregistrant (retrokonverteret)
SBP  Poster katalogiseret til Statsbibliotekets pligtaflevering
SDT  Skønlitteratur i danske tidsskrifter (retrokonvertering)
SNE Poster til Statens Netbibliotek
SPM  Udgået
STB   Poster katalogiseret for Danmarks Blindebibliotek
TDK  Tidsskrift.dk
TXS  Tidskriftsindex for skolebiblioteker
UTA  Udenlandske tidsskriftsanmeldelser

Koder anvendt i felt 996 Ejermarkering

 DBC  DBC-poster: bøger, musik, av m.v.
 IDX  DBC-poster: artikler og anmeldelser
 MUS  DBC-poster: musikanmeldelser
 RET  DBC-poster: Retroinddaterede poster og ufærdige poster

 

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, Version 2.1 Til top Til top