. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap
.
Forrige afsnit Start
 
Ændringer indført maj 2000

 

032
Beskrivelsen af delfelt *a og delfelt *x er ændret til:
Delfelt *a
anvendes til at angive til hvilken del af nationalbibliografien, posten hører. Periodenummeret sættes umiddelbart efter koden uden blanktegn imellem kode og nummer. De anvendte koder fremgår af Bilag G.

Fra DBC kommer katalogiseringer med koden DAN, DAR, DBF, DBI, DLF, DMO, GBF og GMO. Koderne genereres på grundlag af DBCs udtrækskoder i lokalt felt.

Fra Det kongelige Bibliotek kommer katalogiseringer med koden DKF, DMF, DOP, DPF, DPO, FPF, GPF og KIP.

Fra Føroya Landsbókasavn kommer katalogiseringer med koden FBL.

Delfelt *x anvendes til at angive, at materialet indgår som en del af en fagbibliografi eller en katalog. De anvendte koder fremgår af Bilag G. Nye koder skal anmeldes til Katalogdataudvalgets Sekretariat, før de tages i brug i delfelt *x. Koderne i delfelt *x kan uden mellemrum efterfølges af andre koder, f.eks. amtskommunenummer eller periodenummer.

 


 
650
I felt 650 Library of Congress emneord er følgende delfelter tilføjet:
* b geografisk navn efterfulgt af emneord
* c sted for begivenhed
* d tid for begivenhed
* e relation mellem emne og materiale
* v G formunderdeling


 
 
651

I felt 651 Library of Congress geografisk emneord er følgende delfelt tilføjet:
* v G formunderdeling

 

   
 

I Bilag C. Koder for landenavne er tilføjet koden:
Makedonien, den tidligere jugoslaviske republik mk

I Bilag G. Anmeldte koder er et nyt bilag indeholdende koder, som skal anmeldes til Katalogdataudvalgets sekretariat, før de tages i brug.

_

. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, Maj 1998. Til top Til top