. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 030 CODEN Felt 033 Amtskommune eller kommune (Dansk lokalbibliografi) Næste afsnit

Udgået

Felt 032 Kode for nationalbibliografi, fagbibliografi eller katalog

 a   G   Kode for nationalbibliografi (Nationalbibliografien) samt
periodenumre

 x   G   Kode for fagbibliografi eller katalog

Felt 032 delfelt *a er forbeholdt Nationalbibliografien.

Delfelt *a anvendes til at angive til hvilken del af nationalbibliografien, posten hører. Periodenummeret sættes umiddelbart efter koden uden blanktegn imellem kode og nummer.

Der anvendes følgende koder:

  DAN Dansk anmeldelsesindeks
  DAR Dansk artikelindeks
  DBF Dansk bogfortegnelse
  DBI Dansk billedfortegnelse
  DKF Dansk kortfortegnelse
  DLF Dansk lydfortegnelse
  DMF Dansk musikfortegnelse
  DMO Danske musikoptagelser
  DOP Bibliografi over danske offentlige publikationer
  DPF Dansk periodicafortegnelse
  DPO Dania polyglotta
  FBL Færøsk bogliste
  FPF Færøsk periodicafortegnelse
  GBF Grønlandsk bogfortegnelse
  GMO Grønlandske musikoptagelser
  GPF Grønlandsk periodicafortegnelse

Fra DBC kommer katalogiseringer med koden DAN, DAR, DBF, DBI, DLF, DMO, GBF og GMO. Koderne genereres på grundlag af DBCs udtrækskoder i lokalt felt.

Fra Det kongelige Bibliotek kommer katalogiseringer med koden DKF, DMF, DOP, DPF, DPO, FPF og GPF.

Fra Føroya Landsbókasavn kommer katalogiseringer med koden FBL.

Delfelt *x anvendes til at angive, at materialet indgår som en del af en fagbibliografi eller en katalog. Nye koder skal anmeldes til Katalogdataudvalgets Sekretariat, før de tages i brug i delfelt *x. Koderne i delfelt *x kan uden mellemrum efterfølges af andre koder, f.eks. amtskommunenummer eller periodenummer.

Eksempler

1

032 00 *a DBF9612 *a GBF9612

 

2

032 00 *x DLB020

 

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 1999 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave. Version 2.0 Til top Til top