. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap
.
Forrige afsnit Start
 
Ændringer indført januar 2010

 

 

 
   

008
I felt 008 er indført et delfelt *x til angivelse af kode for faglitteraturs niveau.

Der anvendes flg. koder

01    Førskoleniveau
02    Folkeskoleniveau
03    Gymnasieniveau

04    Fagligt niveau
(
Omfatter: Materialer  til erhvervsfaglige uddannelser, videregående uddannelser, efter- og videreuddannelser samt til erhvervsgrupper og institutioner)
05    Forskningsniveau
06    Alment niveau
(
Omfatter: Generelle fag- og håndbøger, der ikke kan relateres til specifikke udannelsesmæssige eller faglige  niveauer. Det kan f.eks. være målgrupper, der afgrænses på baggrund af interesse, nationalitet, handicap eller en bestemt alders- eller samfundsgruppe)
07    Udenfor kategori eller vurdering fravalgt

99    Default - hvis koden mangler

Udover ovenstående kan der i poster forekomme nedenstående koder konverteret fra Marc21

a - Preschool
b
- Primary
c
- Pre-adolescent
d
- Adolescent
e
- Adult
f
- Specialized
g
- General
j
- Juvenile

 
632

Der er indført et nyt felt 632 til angivelse af geografiske koordinater for sted som emne

Feltet indeholder flg. delfelter:

*a bredde
*b længde
*c bredde + længde
*2 standard for angivelse af position


 

DBC har anmeldt 3 nye katalogkoder til anvendelse i felt 032 delfelt *x
  • FSS  Filmstriben, Skoleportal
  • FSB  Filmstriben, Biblioteksportal
  • FSF  Filmstriben, Fjernadgangsportal

Betegnelserne indføres i Bilag G - Anmeldte koder

 

 
080
I felt 080 er delfelt *x gjort gentageligt.

Delfeltet anvendes til UDK-tillægstal

 
   
521
I felt 521 er indført et delfelt *g til angivelse af navn på forlag hørende til udgaven

 

F

_

. © Biblioteksstyrelsen 2001 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, Version 2.1. Til top Til top