. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.

Forrige afsnit Tilbage

Brug af opstillingselement: Den primære kilde til beskrivelsen af lydoptagelser består overordnet af flere kilder (etiket, originalt opbevaringsudstyr og i visse tilfælde ledsagende trykt materiale). De bibliografiske oplysninger vil således være spredt på flere kilder, der tilsammen udgør den primære kilde.

Konsekvensen heraf er ofte en manglende samlet præsentation af oplysningerne og dermed af den vægt, udgiveren tillægger de forskellige funktioner. Herudover kan oplysninger om et ophavs ansvar og om ansvarsfordelingen mellem de forskellige ophav fremtræ19.I Lydoptagelser (ikke musik)de i forskellig form inden for den primære kilde. Ved valget af opstillingselement følges derfor som første trin nedenstående regler om placering af hovedansvaret og som andet trin de generelle retningslinier for valg af opstillingselement:

Lydoptagelser kan enten indeholde:

- nye værker udarbejdet til mediet og uden f.eks. et bogligt forlæg

eller

- til mediet bearbejdede værker, f.eks. en dramatisering af et eventyr eller en kunstnerisk formidling af et materiale

eller

- fungere som neutrale reproduktioner til et andet medie af tidligere udgivne tekster.

Nye værker: Hvis lydoptagelsens kunsterneriske eller intellektuelle tekstindhold er af samme ophav, betragtes dette ophav som hovedansvarligt ophav. Opstillingselement vælges som for tekster. Fremføreren tages ikke i betragtning.

Hvis lydoptagelsen indeholder flere tekster af forskelligt ophav, men med samme fremfører, betragtes fremføreren som hovedansvarlig og vælges som opstillingselement.

Hvis lydoptagelsen indeholder flere tekster af forskelligt ophav og med forskellige fremførere, vælges den fælles hovedtitel som opstillingselement. Hvis en sådan lydoptagelse er udgivet uden fælles titel, vælges opstillingselement, som om det første værk på lydoptagelsen var udgivet separat - jf. § 4B Brug af opstillingselement

God nat : vejen til en bedre søvn / tekst: Carsten Pedersen ; tale: Charlotte Nielsen ; musik skrevet og spillet af Henrik Schäfer
(Materialet udarbejdet til mediet. Indholdet er af samme ophav på hele lydoptagelsen)
Opstillingselement: Carsten Pedersen

Pia Juul - om liv og lyrik / interviewer: Søren Mølstrøm
(Materialet udarbejdet til mediet. Indholdet er faglitterært og af to primære ophav, hvor et hovedansvar ikke kan fastslås)
Opstillingselement: Hovedtitlen

Baby talk / presented by Martin Bax
(Materiale uden f.eks. bogligt forlæg. Martin Bax er både ophav til teksten og fremfører af samme)
Opstillingselement: Martin Bax

Forfulgt af fortiden : Aksel Larsen - den fynske trafikelev, der kom i klemme i verdenshistorien : radiomontage / [tilrettelagt] af Lars Thomsen ; producer: Erling Kristensen
(Materiale udarbejdet til mediet. Indholdet er af forskellige ophav og fremført af forskellige personer)
Opstillingselement: Hovedtitlen

Til mediet bearbejdede værker: Når der tale om lydoptagelser, der tager udgangspunkt i allerede eksisterende publicerede materialer eller dele af materialer, vurderes det, hvorvidt hensigten med udgivelsen har været at udgive en af fremførerne kunstnerisk præget version af et eller flere værker (fremførerens medvirken er lydoptagelsens hovedformål), eller om hensigten med udgivelsen har været at tilvejebringe en neutral gengivelse af et materiale i et andet medie, eksempelvis af hensyn til læsehandicappede.

Hvis det vurderes, at der er tale om en af fremførerne kunstnerisk præget version, behandles lydoptagelsen som hørende til gruppen Nye værker .

Hvis det vurderes, at der er tale om en gengivelse, behandles lydoptagelsen som en reproduktion til mediet.

Adam Poulsen læser nordiske digte
(Det vurderes, at Adam Poulsens medvirken ved optagelsen er hovedformålet. Dette medfører, at optagelsen behandles som et nyt værk. Indholdet er tekster af forskelligt ophav, men med samme fremfører)
Opstillingselement: Adam Poulsen

Vi har den samme fjende : digte om Vietnam og os / redigeret, arrangeret og instrueret af Avi Sagild ; fremført af teatergruppen Skifteholdet
(Det vurderes, at teatergruppens medvirken ved optagelsen er hovedformålet. Dette medfører, at optagelsen behandles som et nyt værk. Indholdet er tekster af forskelligt ophav samlet af en redaktør. Fremføreren af teksten er den samme på hele optagelsen, men en korporation)
Opstillingselement: Hovedtitlen

men:

Læs noget morsomt : en antologi / ved S.B. Andersen ; indlæser: Holger Juul Hansen
(Det vurderes, at hensigten med udgivelsen har været at tilvejebringe en neutral gengivelse af bogen. Optagelsen behandles derfor som en reproduktion til mediet (jf. nedenfor))
Opstillingselement: Hovedtitlen

Reproduktioner til mediet: Som opstillingselement vælges opstillingselementet til det oprindelige materiale.

Et år i Provence / Peter Mayle ; oversat af Jesper Tang ; indlæser: Judith Rothenborg
Opstillingselement: Peter Mayle

Vort lille mirakel Louise / fortalt af Lesley og John Brown til Sue Freeman ; indtalt af Sonja Bjørn Bentzen
(Faglitteratur af flere hovedansvarlige ophav)
Opstillingselement: Hovedtitlen

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, maj 1998 Til top Til top