.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 1.6F Seriens ISSN 1.6H Underserier Næste afsnit

1.6G Seriens nummerering og datering

1.6G1 Seriens nummerering og datering anføres som anvist i 12.3 .

    440 00 *a Historic instruments at the Victoria and Albert Museum *v 4
    440 00 *a Beatrix Potter jigsaw puzzles *v no. 1

Valgfrit: Seriens nummerering og datering kan forkortes under hensyntagen til entydig identifikation.

    440 00 ... *v 34. årgang, nr. 3 (september 1995)
    eller
    440 00 ... *v 34. årgang, nr. 3

1.6G2 Hvis de enkelte dele af et materiale i flere dele er selvstændigt nummereret i en serie, kan nummereringen anføres på følgende måder:

Hvis katalogiseringen af materialets enkelte dele indgår i samme bibliografiske post anføres
første og sidste nummer, hvis nummereringen er fortløbende. Ellers anføres alle numrene.

    440 00 ... *v bd. 11-15
    440 00 ... *v bd. 131, 145, 152

eller:

Hvis seriebetegnelsen og den enkelte dels nummering anføres i forbindelse med katalogiseringen af den enkelte del - jf. kapitel 13 .

    440 00 ... *v bd. 11
    440 00 ... *v bd. 12
    etc.

    440 00 ... *v bd. 131
    440 00 ... *v bd. 145
    etc.

For periodica anføres ingen nummerering i serien, hvis de enkelte dele er selvstændigt nummereret.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top