.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 9.3A Indledende regel 9.3C Valgfri tilføjelse. Filomfang Næste afsnit

9.3B Filtype

9.3B1 Arten af materialet anføres med en eller flere betegnelser fra nedenstående oversigt eller anden passende betegnelse. Der kan vælges brede eller snævre betegnelser efter den katalogiserende institutions behov. Betegnelsen indledes med Elektronisk(e) , såfremt det ikke fremgår af den øvrige beskrivelse.

Ved materialer i fast fysisk form kan en betegnelse gives, når den generelle materialebetegnelse er elektronisk materiale og hvis arten af materialet ikke fremgår af den øvrige beskrivelse.

Data

Billeddata
Figurative data
Fontdata
Lyddata
Numeriske data
Tekstdata

Program(mer)

Applikationsprogram(mer)

Cad-program(mer)
Databaseprogram(mer)
Desktoppublishingprogram(mer)
Regnearksprogram(mer)
Spil
Tekstbehandlingsprogram(mer)

Systemprogram(mer)

Programmeringssprogsprogram(mer)
Styresystemsprogram(mer)
Søgeprogram(mer)

Værktøjsprogram(mer)

Data og program(mer)

Interaktiv(t)(e) multimedie(r)
Onlinetjeneste(r) (f.eks. bulletin boards, diskussionsgrupper/lister, websteder)

    259 00 *a Tekstdata
    259 00 *a Onlinetjeneste
    259 00 *a Spil
    259 00 *a Elektroniske tekstdata *a tekstbehandlingsprogram
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top