.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 9.2A Indledende regel 9.2C Ophavsangivelser hørende til udgaven Næste afsnit

9.2B Udgavebetegnelse

9.2B1 Udgavebetegnelsen gengives som anvist i 1.2B .

  250 00 *a Version 1.00-84
  250 00 *a Release 3.0
  250 00 *a Demonstrationsversion 7, febr./85
  250 00 *a Level H
  250 00 *a ICPSR ed., OSIRIS IV version
  250 00 *a Elektronisk udgave
  250 00 *a Windows version

9.2B2 Hvis der er tvivl om, hvorvidt en oplysning er en udgavebetegnelse, vil ord som udgave, version, release, level, update el.lign. (eller tilsvarende ord på andre sprog) være tegn på, at oplysningen skal gengives som udgavebetegnelse.

Ved onlinetilgængelige materialer, som ikke er statiske, men kan sammenlignes med løsbladsværker, kan sådanne betegnelser dog ofte betragtes som udtryk for hyppige opdateringer. Hvis det er tilfældet, gengives oplysningen ikke som udgavebetegnelse, men anføres i noter (se 9.7B7 og 9.7B23a ).

9.2B3 Valgfri tilføjelse. Hvis et materiale vides at indeholde betydelige ændringer i forhold til tidligere udgaver (f.eks. ændringer i data, der berører indhold, struktur, formatering og kodning, ændringer i programmeringssprog, programrutiner og operationer, tilføjelse af lyd, grafik eller forbedret grafik), men oplysning om udgave mangler, tilføjes en passende kort udgavebetegnelse i skarp parentes på hovedtitlens sprog og i dennes alfabet.

  250 00 *a [1976-udgave]
  250 00 *a [Undervisningsversion]

9.2B4 Hvis en udgavebetegnelse i en ledsagende brugervejledning kun omfatter brugervejledningen og ikke det elektroniske materiale, eller der kan være tvivl om, hvad udgavebetegnelsen dækker, gengives oplysningen ikke som udgavebetegnelse.

9.2B5 Hvis en udgavebetegnelse er på mere end ét sprog eller i mere end ét alfabet, gengives den betegnelse, der er på hovedtitlens sprog og i dennes alfabet. Hvis dette kriterium ikke kan anvendes, gengives den betegnelse, der står først.

Valgfrit: Udgavebetegnelser på andre sprog eller i andre alfabeter gengives.

9.2B6 Hvis et materiale med flere dele uden fælles titel beskrives som en helhed, og der til en eller flere af titlerne er knyttet en udgavebetegnelse, gengives de enkelte udgavebetegnelser efter den titel og ophavsangivelse, de hører til.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top