.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 9.1E Undertitler og anden titelinformation 9.1G Materialer med flere værker uden fælles titel Næste afsnit

9.1F Ophavsangivelser

9.1F1 Ophavsangivelser med oplysninger om personer og korporationer, der i den primære kilde er nævnt som ansvarlige for et elektronisk materiales indhold og/eller tilblivelse og produktion, gengives som anvist i 1.1F.

Andre væsentlige ophavsangivelser (f.eks. ophav hentet uden for materialet, ophav med uklar funktion eller ophav til dele af materialet) gives i en note (se 9.7B6 ).

Som ophav til et elektronisk materiale kan betragtes personer og korporationer med funktioner som forfattere, tekstforfattere, manusforfattere o.lign.; idé, design, koncept o.lign.; instruktører, animatorer, fotografer, illustratorer o.lign.; komponister, musikere, kunstnere i øvrigt; oversættere, redaktører, bearbejdere; producere eller producenter; programmører, systemudviklere, dataindsamlere o.lign.

Visse af ovenstående funktioner kan optræde i forbindelser, som dækker over teknisk/administrative funktioner, f.eks. onlineredaktion, grafisk design, produktionstilrettelæggelse. Sådanne funktioner betragtes ikke som ophavsfunktioner.

Funktioner der indledes med executive , assisterende eller tilsvarende betegnelser dækker ligeledes over teknisk/administrative funktioner, der ikke betragtes som ophavsfunktioner.

Udøvere, medvirkende o.lign. gives normalt i en note (se 9.7B6), men gives her hvis de opfattes som tæt knyttet til værket (f.eks. musikere og musikergrupper).

Personer og korporationer (f.eks. musikergrupper) med tydeligt ansvar for værkets indhold eller tilblivelse, men uden specificeret funktion, gengives i dette afsnit.

Korporationer nævnt på fremtrædende plads, men med uklart ansvar, gengives derimod ikke i dette afsnit.

  245 00 *a Fun with words *m elektronisk materiale *c engelsk læse- og
  skrivetræning *e forfatter: Ann Truedsson *e programmering:
  Muhammad Kazemi, Peter Lindell *f dansk version: Marianne
  Frederiksen og Ulla Gjørling
  245 00 *a Retrospective UK MARC file 1950-1974 *m elektronisk mate-
  riale *e British Library, Bibliographic Services Division
  245 00 *a Alice's wonders *m elektronisk materiale *e adapted from
  Alice in Wonderland by Wilford Hagers
  245 00 *a Bitwits *m elektronisk materiale *e conceived and program-
  med by Lester Drinker
  245 00 *a Sådan virker det *m elektronisk materiale *e David Macauley
  245 00 *a Escape from Planet Arizona *m elektronisk materiale *f pro-
  ducer William Fisher *e concept & design William Fisher, Vin-
  cent C. Rubino *e director of game Luke Warm
  245 00 *a Retskrivningsordbogen *m elektronisk materiale *e Dansk
  Sprognævn
  245 00 *a Kampen om kagen *m elektronisk materiale *e programmør
  og projektleder: Jesper Juul *e spørgsmål: Silkeborg Bibliotek
  245 00 *a Rayman *m elektronisk materiale *e concept: Michel Ancel &
  Frédéric Houde *e character creation: Alexandra Steible *e pro-
  gramming: Bertrand Helias ... [et al.]
  245 00 *a Amerika & amerikanere *m elektronisk materiale *c blade af
  Frank Esmanns dagbog *c indtryk, oplevelser og fakta fra otte år
  i USA *f billedredaktion: Aske Dam *f systemdesign/program-
  mering: Ivan Dehn *f fotograf: Thomas Hass

9.1F2 En kort forklarende tilføjelse gives i ophavsangivelsen, hvis forholdet mellem titel og person(er) eller korporation(er) er uklart.

  245 00 *a String quartet in C major, K. 465, the "dissonant" *m elektro-
  nisk materiale *e [composed by] Wolfgang Amadeus Mozart *e
  [multimedia version] by Robert Winter *e [performed by] The
  Angeles Quartet
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top