.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Kapitel 1 Rammer og hovedprincipper for valg af opslagselementer Næste afsnit

Indledning

Formål: I en onlinekatalog er der teknisk mulighed for at give adgang til søgning på alle elementer i beskrivelsen af et materiale. I praksis fastlægges i den enkelte katalog eller inden for et katalogsamarbejde, hvilke elementer fra beskrivelsen man ønsker at gøre søgbare. Dette sker gennem beslutning om dannelse af registre.

Indholdet af beskrivelsen skal af hensyn til identifikation i vid udstrækning citere det katalogiserede materiale, sådan som det præsenteres fra udgiverens side. Herudover kan katalogisator supplere beskrivelsen af et materiale med en række opslag. Formålet med disse opslag er dels at skabe struktur i katalogen, dels at supplere beskrivelsen af materialet med andre relevante indgange til materialet.

Struktur i katalogen opnås ved at forbinde de forskellige bibliografiske poster gennem identiske opslag. Et identisk og entydigt opslag på en person i samtlige poster, personen måtte have relation til, forbinder posterne, uanset hvilke varianter af personens navn der er anvendt i de forskellige materialer. Materialer indeholdende et værk udgivet under flere titler kan forbindes via en uniform titel.

En forudsætning for, at en sådan strukturering kan finde sted, er, at elementerne fra beskrivelsen gengives som opslag i en bearbejdet og for katalogen vedtagen form. For selve udformningen af opslagselementer se kapitlerne 2-4.

Supplerende indgange til en bibliografisk post.

Dette kan være aktuelt i f.eks. følgende tilfælde: Hvis der i kilderne til beskrivelsen af materialet optræder titelvarianter, som brugerne af katalogen kunne opfatte som materialets hovedtitel (én titel på titelsiden og en anden titel på omslaget), eller: hvis brugeren kender materialet under en anden titel end den, materialet anvender.

Ud over at en sådan titelvariant er nævnt i beskrivelsen, vil det være hensigtsmæssigt, at brugeren kan finde frem til titlen ad de samme søgeveje, som hvis der var tale om den i beskrivelsen valgte hovedtitel. Man kan derfor lave et opslag på en sådan titel og efterfølgende strukturere opslaget ved at lade det indgå i registre indeholdende hovedtitler.

Såfremt man har valgt at gøre elementerne i beskrivelsen søgbare, kan disse i praksis fungere side om side med de valgte opslag. I nogle tilfælde vil elementerne fra beskrivelsen være fuldt tilstrækkelige til, at et tilfredsstillende resultat opnås.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top