.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Folkebibliotekernes katalogiseringsniveau Niveauer imellem minimumsniveau og overliggende niveauer Næste afsnit

Minimumsniveau

Baggrunden for at fastlægge et minimumsniveau og selve minimumsniveauet er beskrevet i FORMKAT : fælles katalogiseringspraksis for forskningsbiblioteker med online-kataloger. - 2. udgave. - København : Statens Bibliotekstjeneste, 1990 .

Niveauet er ikke det niveau, reglerne anbefaler, men det niveau, som reglerne som minimum anbefaler fulgt.

Niveauet beskriver, hvilke elementer der som minimum bør indgå i beskrivelsen af monografier, flerbindsværker, afhængige værker (kaldt supplementer), periodica og analyser.

Der anvises endvidere forskellige formatmæssige løsninger, der minimerer redundans i den bibliografiske post. Disse formatmæssige løsninger er ligeledes indarbejdet i danMARC2.

Niveauet er primært udformet med henblik på trykte tekster, men kan også anvendes i forbindelse med katalogisering af andre materialetyper.

I praksis følger de færreste institutioner minimumsniveauet slavisk. Det anførte minimumsniveau er snarere et fælles udgangspunkt for fastlæggelse af individuelle niveauer for de enkelte institutioner (se nedenfor).

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top