.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 52. Fødselsår mv. 54-58: SÆRLIGE REGLER FOR NAVNE FRA ENKELTE SPROG Næste afsnit

53. Andre præciserende betegnelser

53A Hvis årstal ikke kan oplyses, og personnavnet er utilstrækkeligt til, at indehaveren entydigt kan skelnes fra andre personer i katalogen, tilføjes der en tiltalebetegnelse, stillings- eller embedsbetegnelse, en forkortelse for en akademisk grad eller for medlemskab af en sammenslutning eller lignende, som forekommer i forbindelse med navnet i ophavsangivelsen på materialet eller i opslagsværker eller anden litteratur om personen.

  Vedtagen form: Deidier (abbé)
  Vedtagen form: Valmer (capitaine)
  Vedtagen form: Hansen, Ole (kaptajn)
  Vedtagen form: Hansen, Ole (S.J.)

En sådan betegnelse bruges dog ikke, når årstal kan oplyses for den ene af to personer med samme navn, og det anses for sandsynligt, at årstal senere også vil kunne oplyses for den anden.

  Vedtagen form: Mudge, Lewis Seymour (f. 1868)
  Vedtagen form: Mudge, Lewis Seymour
  (Navnet optræder som Lewis Seymour Mudge, Jr)

53B Når hverken årstal eller anden præciserende betegnelse kan skaffes for at adskille enslydende navne på forskellige personer, anvendes samme vedtagne navneform for dem alle. (Det gælder dog ikke personer med personligt navn eller tilnavn som ordningsled (se § 49A6)).

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top