.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 40. Grundregel 41. Valg mellem forskellige navne eller mellem varianter af samme navn: almen regel Næste afsnit

41-45: Valg og udformning af personnavne

Definitioner

En variant af et navn på en person er en form af personens navn, der trods variationen er mere eller mindre genkendelig og ikke skønnes anvendt som en bevidst, konsekvent ændring af personens navn eller for at skjule ophavets identitet.

Typiske eksempler på varianter af et navn er: initialer anvendt frem for fuldt udskrevne fornavne, variationer, der skyldes anvendelse af forskellige translitterationsstandarder, og forskellige stavemåder af et navn.

Et andet navn for samme person er et pseudonym eller en konsekvent og bevidst ændring af en persons navn.

Typiske eksempler på konsekvente ændringer er navneskift i forbindelse med ændret ægteskabelig status, tildelinger eller ændringer af adelstitler, bevidst ændring i et navn gennem fjernelse af et bestemt led - f.eks. forekommer fjernelse af et dansk navn, der ender på -sen, ofte, hvis et andet efternavn også haves.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top