. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.

Forrige afsnit 13. Præses eller respondent 15. Virkelige og nominelle ophav Næste afsnit

14. Interviewere, referenter og refererede personer

Når et materiale præsenteres som et referat, udarbejdes opslag på både den refererede person og referenten.

Som referater betragtes:

  1) Gengivelser af en eller anden form for udveksling mellem en eller flere personer og en referent (f.eks. et interview, hvor referenten stiller spørgsmål, en diskussion eller samtale, hvor referenten deltager).

  2) Gengivelser af udtalelser eller lignende af andre personer, hvor referenten ikke selv har en aktiv rolle i forhold til selve indholdets tilblivelse, men kun i forhold til genformuleringen af samme. Til denne type hører f.eks. referater fra forelæsninger og referatet fra et foredrag.

Når et materiale ikke præsenteres som et referat, katalogiseres det ikke efter nærværende regel, medmindre præsentationen vides at være direkte fejlagtig.

   Samtale med Erik Balling / [ved] Ib Lindberg
   Opslag på Erik Balling og Ib Lindberg

   Bergman om Bergman : en interviewbog / redigeret af Stig Björkman, Torsten Manns og Jonas Sima
   Opslag på Bergman, Stig Björkman, Torsten Manns og Jonas Sima

   Tom på Thurø : en samtale mellem Tom Kristensen og Thorkild Bjørnvig
   Opslag på Tom Kristensen og Thorkild Bjørnvig

   Referat af professor F. Steenbjerg's forelæsninger om forsøgsteknik og forsøgsteori / ved Else Boken
   Opslag på F. Steenbjerg og Else Boken

   men:

   Altid på narko? / Curt Lindstrøm
   (Er ikke præsenteret som en interviewbog, men indeholder en blanding af faktaoplysninger af forfatteren, refererede synspunkter og citerede brudstykker af beretninger af en lang række personer. Præsentationen af materialet kan omvendt ikke siges at være direkte fejlagtig. Materialet er derfor katalogiseret efter § 1)

Brug af opstillingselement

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, maj 1998 Til top Til top