.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit . Tal og talord . Fysisk beskrivelse med standardmål Næste afsnit

Bilag F . Fremvisningsformater

Bilag F omhandler nu fremvisningsformater og tegnsætning i beskrivelsen

De tidligere særlige folkebiblioteksregler (F-regler) er dels indarbejdet i de fælles regler, dels overført til "Folkebibliotekernes katalogiseringspraksis".

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top