.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit . Anvendelse af store og små bogstaver . Tal og talord Næste afsnit

Bilag B . Forkortelser

B.8 er ajourført.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top