.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Del 2. Beskrivelse . Musikalier Næste afsnit

Indledning

Tegnsætning er flyttet fra indledningen af hvert afsnit og samlet i et nyt Bilag F: Fremvisningsformater.

Som noget nyt er 'fremtrædende plads' blevet defineret for de forskellige materialetyper.

Brugen af skarpe parenteser er mindsket, fordi man nu kan gengive tekst fra fremtrædende plads uden brug af skarpe parenteser.

Der er sket en uddybning af beskrivelsen af ophavsangivelser specielt på film- og videoområdet.

Under overskriften Eksempler er der til sidst tilføjet et nyt afsnit:

Hvor formatet giver valg mellem flere muligheder for anvendelse af felter og delfelter, er normalt vist den enkleste form for formatering, da det afhænger af lokal beslutning, om man f.eks. vil specificere oplysningerne ud på flere delfelter af hensyn til registeropbygning.

§ 1.0F . Reglen vedr. trykfejl og andre unøjagtigheder er ændret til, at de rettes uden forstyrrende skarpe parenteser. En note om trykfejlen eller manglende bogstav(er) kan gives, hvis fejlen skønnes væsentlig.

§ 1.2 Paragraffen er ændret, ophavsangivelse til efterfølgende udgavebetegnelse fjernet.. Afsnittene er omstruktureret, så hidtil gældende praksis følges.

§ 1.2B1 Der er nu angivet, hvorledes dobbelte udgavebetegnelser behandles.

§ 1.4F6 . Det er blevet valgfrit at anføre, at et årstal er et copyrightår.

Den nye regel i § 1.5E1 om bilagets placering i materialet, f.eks. i en lomme, er en konfirmering af en praksis, der har været anvendt af mange biblioteker. Angivelsen kan i visse tilfælde erstatte en note.

Citater: Der er byttet om på prioriteringen af, hvor kildeangivelsen anbringes, således at den nu foretrækkes anbragt forrest (konfirmering af udbredt praksis).

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top