.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit B.7 B.9 Generelle forkortelser på ikke slaviske sprog Næste afsnit

B.8

Forkortelser i nedenstående lister af substantiver, der er anført i nominativ, anvendes også, når ordet forekommer i bøjet form. Hvis forkortelsen medtager ordets sidste bogstav(er), modificeres forkortelsen, så den viser den bøjede forms endelse.

Forkortelsernes udformning er baseret på:

ISO 832 Information and documentation - Bibliographic description and references - rules for the abbreviation of bibliographic terms. - 2. edition. - 1994.

Forkortelser af ord på dansk er i vid udstrækning i overenstemmelse med de former, der har kunnet verificeres i:

Forkortelser i hverdagen / Jørgen Eriksen og Arne Hamburger ; udgivet af Dansk Sprognævn. - 1988.

Herudover er forkortelseslisterne suppleret med enkelte forkortelser af hyppigt anvendte ord.

Forkortelser for møntenheder er ikke medtaget i forkortelseslisterne. Der henvises for disse til den danske standard DS/ISO 4217 : Valutakoder. - 1. udg. - 1983.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top