.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit B.4 B.6Næste afsnit

B.5

Ud over forkortelserne i B.4 kan de forkortelser, der er anført i B.9, B.10 og i Bilag E , anvendes i beskrivelsen.

Forkortelser anvendes, når de medfører en pladsbesparelse, medmindre oplysningen hermed vil være mindre forståelig. Forkortelser, der kun består af et enkelt bogstav, undgås som indledende ord i en note. Der forkortes ikke i citater i noter.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top