.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit A.11 Standardnummer og anskaffelsesvilkår A.13 Andre sprog Næste afsnit

A.12 Dansk

Med hensyn til anvendelsen af store og små bogstaver på dansk henvises til retskrivningsreglerne i den nyeste udgave af Retskrivningsordbogen / Dansk Sprognævn i det omfang, de ikke er i modstrid med A.1-A.11.

I tilfælde af valgfrihed i retskrivningsreglerne anvendes følgende regler:

Hvis der er tale om en artikel, der står som første ord i et flerleddet navn, anvendes altid stort begyndelsesbogstav, f.eks. Det Kongelige Teater.

Med hensyn til initialforkortelser, der er egennavne og kan læses som ord, vælges store eller små bogstaver efter korporationens egen sædvane, f.eks. Unesco (jf. A.1B).

I alle andre tilfælde, hvor anvendelsen af store og små bogstaver i Retskrivningsordbogen er valgfrit, citeres materialets form i beskrivelsen. I tvivlstilfælde anvendes små bogstaver.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top