. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap
.
Forrige afsnit Start
 
Ændringer indført juli 2011

 

 

 
   

096
I felt 096 er der indført et nyt delfelt *r  kode for tilgængelighed

I delfelt *r kan anvendes flg. koder:

a Udlånes ikke  

b Interurbanlånes ikke automatisk

c udlånes ikke men kopi tages

d udlånes kun til bevogtede læsesale

e under anskaffelse - endnu ikke tilgængeligt

 

 

082
 

I felt 082 er delfelt *a gjort gentageligt

 

 

F

_

. © Biblioteksstyrelsen 2001 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, Version 2.1. Til top Til top