. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 090-095 Lokale felter Felt 100 Personnavn som opstillingselement Næste afsnit

Felt 096-

Udgået

 

099 Lokal opstillingssignatur

Felt 096-099 Lokal opstillingssignatur

 a-t    defineres lokalt (se dog nedenfor)
 u    tilgængelighed
 v-y    defineres lokalt
 z  G  lokaliseringskode (biblioteksnummer)

 

Felt 096-099 anvendes til lokale opstillingssignaturer og lignende informationer. Nye biblioteker bør først og fremmest anvende 096.

Folkebibliotekerne anvender felt 100 eller, hvis felt 100 ikke findes i posten, felt 245 delfelt *a som del af opstillingselement.

Delfelter defineres lokalt. Delfelterne *a til *t og *v til *y kan anvendes.

Det anbefales, at delfelt *u af hensyn til den fælles online-bestillingsfunktion i DanBib, POSTKASSEN, anvendes til oplysninger om lokal tilgængelighed, fx information af typen 'Bortkommet' eller 'Udlånes ikke'.

Hvis felt 096 forekommer i posten, er delfelt *z obligatorisk ved eksport.

Biblioteksnummer anvendes i overensstemmelse med seneste udgave af Biblioteksnumre for folke-, skole- og forskningsbiblioteker , der er udgivet som Retningslinier fra Statens Bibliotekstjeneste 3.

Felt 096 har været defineret forskelligt i forskningsbibliotekerne. Nye biblioteker anbefales følgende FORSLAG TIL DEFINITION:

Felt 096 Lokal opstillingssignatur

 f    fagsal, filial, magasin
 x  G  eksemplartal, eksemplarantal
 a    opstilling
 b    tilføjelse til opstilling
 c    numerus currens
 l    læsesal, håndbogssamling
 u    tilgængelighed
 z    lokaliseringskode (biblioteksnummer)

 

I delfelt *x kan ved gentagelse af feltet oplyses eksemplarnummer. Delfeltet kan dog også anvendes til oplysning om antal eksemplarer med samme opstilling.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top