.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 666 Kontrolleret DBC emneord Felt 668 Genrebetegnelse Næste afsnit

Felt 667 Kontrolleret emneord efter DBCs emneordordssystem

Felt 667 Kontrolleret emneord efter DBCs emneordssystem

 f  G   kontrolleret faglitterært emneord
 g  G  navn på fiktiv figur/gruppe som emneord (faglitteratur)
 h  G  navn på fiktiv figur/gruppe som emneord (skønlitteratur) 
 t   G   titel som emneord (faglitteratur)
 e  G   stednavn som emneord (faglitteratur)
 s  G   kontrolleret skønlitterært emneord
 r  G   titel som emneord (skønlitteratur)
 q  G   stednavn som emneord (skønlitteratur)
 m  G   musikalsk genre som emneord
 n  G   musikalsk besætning som emneord
 p  G   periodebetegnelse (musik)
 l  G   stednavn (musikkens oprindelsesland)
 i  G   tidsangivelse
 o  G   formbetegnelse
 u  G   niveau/brugerkategori
 5   kode for institution
 6 G  unikt ID for autoritetspost
 8     Sprogkode

 

Felt 667 anvendes til emneord i DBC's emneordssystem 27 anvendt på andre sprog end dansk. Sprogkode er obligatorisk.

Det er valgfrit, om alle delfelter inddateres i samme felt eller feltet gentages for hver delfelttype eller for hvert delfelt.

Delfelt *0 (nul) anvendes her til at betegne, at emneordet er tildelt materialet af DBC.

Delfelt *5 er reserveret til lokal brug. Delfeltet anvendes ikke ved udveksling af data

Delfelt *6 indeholder et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer den relaterede autoritetspost. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-kode. Præfikset anføres i parentes.

En uddybende beskrivelse af delfelt *5 og delfelt *6 kan sen i indledningen til formatet, afsnit 2.3.3

Ved udveksling af data anbefales det at undlade at anvende delfelt *5.

Delfelt *8 anvendes til sprogkode i overensstemmelse med Bilag D.

 

 _

.© Biblioteksstyrelsen 1999Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave. Version 1.0Til top Til top