.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 666 Kontrolleret DBC emneord Felt 668 Genrebetegnelse Næste afsnit

Felt 667 Kontrolleret emneord efter DBCs emneordordssystem

Felt 667 Kontrolleret emneord efter DBCs emneordssystem

 f  G  kontrolleret faglitterært emneord
 t  G  titel som emneord (faglitteratur)
 e  G  stednavn som emneord (faglitteratur)
 s  G  kontrolleret skønlitterært emneord
 r  G  titel som emneord (skønlitteratur)
 q  G  stednavn som emneord (skønlitteratur)
 m  G  musikalsk genre som emneord
 n  G  musikalsk besætning som emneord
 p  G  periodebetegnelse (musik)
 l  G  stednavn (musikkens oprindelsesland)
 i  G  tidsangivelse
 o  G  formbetegnelse
 u  G  niveau/brugerkategori
 5  kode for institution
 6 G unikt ID for autoritetspost
 8    Sprogkode

 

Felt 667 anvendes til emneord i DBC's emneordssystem 27 anvendt på andre sprog end dansk. Sprogkode er obligatorisk.

Det er valgfrit, om alle delfelter inddateres i samme felt eller feltet gentages for hver delfelttype eller for hvert delfelt.

Delfelt *0 (nul) anvendes her til at betegne, at emneordet er tildelt materialet af DBC.

Delfelt *5 er reserveret til lokal brug. Delfeltet anvendes ikke ved udveksling af data

Delfelt *6 indeholder et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer den relaterede autoritetspost. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-kode. Præfikset anføres i parentes.

En uddybende beskrivelse af delfelt *5 og delfelt *6 kan sen i indledningen til formatet, afsnit 2.3.3

Ved udveksling af data anbefales det at undlade at anvende delfelt *5.

Delfelt *8 anvendes til sprogkode i overensstemmelse med Bilag D.

 

 _

.© Biblioteksstyrelsen 1999Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave. Version 1.0Til top Til top