.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 662 AGROVOC Felt 666 Kontrolleret DBC emneord Næste afsnit

Felt 665 Indeksering af skønlitteratur (Læsekompasset)

Feltet er forbeholdt indeksering til Læsekompasset

Delfelt Gentagelig Navn på delfælt Værdi Note Eksempler
 i   G   tidsangivelse
Verbal tidsangivelse angives som tekst, mens periodeangivelse for årti, århundrede eller årtusinde angives som to årstal adskilt af bindestreg Det tidligste årtal angives først

665*i istiden

665*i middelalderen

665*i 1900-1909

665*i 299-200
[tidsangivelse før vor tidsregning]

 q   G   geografisk stednavn
Tekst  

665*q København

665*q Brooklyn Bridge

665*q Land’s End

 p   G   fiktivt stednavn
Tekst  

665*p Langtbortistan 

665*p Hogwarts

 m   G   miljø
Tekst  

665*m den ¤kreative klasse

665*m ødemarken

 g   G   genre
Tekst  

665*g krimi

665*g slægtsromaner

 u   G   univers
Tekst

665*u magisk realistisk

665*u faktion

 e   G   emne
Tekst  

665*e døden

665*e venskab

 h    G  hovedpersonkategori
Tekst Hvis mere end én hovedperson angives, gentages feltet

665*h tween

665*h troldmand

665*h ting

 j   hovedpersontype
Tekst

Indhold i delfelt t er en udspecificering af indhold i delfelt h og knytter sig hertil

665*h ting *j ballon

665*h dyr *j tiger

 k    G  hovedpersonkaraktertræk
Tekst

Indhold i delfelt k knytter sig til indhold i delfelt h

665*h ting *j ballon

*k manipulerende

*k charmerende

 l    G  hovedpersonkonflikt
Tekst

Indhold i delfelt l knytter sig til indhold i delfelt h

665*h ting *j ballon

*k manipulerende

*k charmerende

*l sig selv *l samfundet

 f       fokus
Kode

Kode der afspejler forholdet mellem plot (P), sprog (S), karakterer (K), miljø (M) angivet i procent

665*f (P)30(S)10(K)30(M)30

665*f (P)48(S)33(K)17(M)02
 s   G  skrivestil
Tekst  

665*s meget dialog

665*s åben slutning

 r    G fortællerstemme
Tekst  

665*r jeg-fortæller

665*r skiftende synsvinkler

 t  G 

tempo

 

Tekst  

665*t dvælende

665*t hæsblæsende

 n  G  stemning Tekst
 

665*n nostalgisk

665*n sanselig

 

 

 

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave. Version 1.0Til top Til top