. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap
 
Forrige afsnit Start
 

 

Ændringer indført september 2013

 

   
 
Felt 027 - Ophævelse af betingelse

I felt 027 ISRN og/eller anskaffelsesvilkår ophæves betingelsen om, at feltet ikke kan gentages for at kunne give mulighed for at angive både ISRN- såvel som STRN-numre.

Desuden er selve feltet samt delfelt *a blevet omdøbt.
 

Tidligere

 


Felt 041 - Forskellige redaktionelle rettelser

I felt 041 Sprogkoder er indført forskellige redaktionelle rettelser.

Titlen på delfelt *u er rettet til Sprog i undertekster til film og multimedier så delfeltet også omfatter multimedier. Derudover er teksten i felt 041 blevet opdateret med hensyn til brug af synkronisering.
 

Tidligere

 
 

Felt 239 - Mulighed for gentagelse af delfelt

I felt 239 Uniform titel (musikværker) og dansk titel (film) ... er det gjort muligt at gentage delfelt *b af hensyn til film med flere undertitler.
 

Tidligere

 
 

Felt 247 - Ny praksis anbefalet, samt indførelse af begrænsning

I felt 247 Sektionsspecifikation for flerbindsværk eller supplement er indført en anbefaling om at der anvendes en bestemt praksis i forbindelse med sektionsopdelte flerbindsværker og brugen af 248-modellen. Denne anbefaling medfører en begrænsning om, at felt 247 ikke kan gentages.
 

Tidligere

 
 

Felt 320 - Ny kode

I felt 320 Forkortelsesversion (punktbøger) er i delfelt *a indført en ny kode:

  • R93A Revision 1993, alle

Tidligere

 
 

Bilag C - Ny landekode

Følgende nye kode er indført i Bilag C - Koder for landenavne:

  • ps Palæstina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2001 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, Version 2.1. Til top Til top