. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap
.
Forrige afsnit Start
 
Ændringer indført september 2003

 

024

I felt 024  er følgende delfelt indført:

* d anskaffelsesvilkår/pris

 


 

DBC har anmeldt følgende nye katalogkoder, som anføres i Bilag G under overskriften ’Øvrige katalogkoder’:

          SNE Poster til Statens Netbibliotek
          NEP  Netpublikationer i Dansk Bibliotekscenters emnepakker 
          mv.
DIT   Posten udtrækkes i ugeleverance af netpublikationer

IDU   Udgåede netpublikationer
NET  Bibliotekskatalogiserede netpublikationer
IDA   Elektroniske artikler
IDR   Elektroniske anmeldelser
LNK Poster katalogiseret til Linkreg-projektet

Under overskriften ’Koder anvendt i felt 032 delfelt *a: Kode for nationalbibliografi’ anføres følgende koder:

IDO Danske netpublikationer
IDP Danske elektroniske tidsskrifter

_

. © Biblioteksstyrelsen 2001 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, Version 2.1. Til top Til top