. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap
.
Forrige afsnit Start
 
Ændringer indført december 2004

 

006

Der indføres et nyt felt 006 til angivelse af: Kodede oplysninger om restriktioner og begrænsning i adgangen til det registrerede materiale.

Felt 006 Kodede oplysninger om restriktioner og begrænsning i adgangen til det registrerede materiale

 a     Udgivelsesdato (ååååmmdd) 
 b     Dato for materialets modtagelse hos den registrerende institution (ååååmmdd)
 c     Dato for materialets tilgængelighed (ååååmmdd)
 2     Kode for begrænsningsregel

delfelt *2 kan følgende koder anvendes:

a Karenstid for musikoptagelser

Eksempler

1 006 *a 20051026 *2 a

2 006 *b 20051113 *2 a

 


 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2001 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, Version 2.1. Til top Til top