. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap
 
Forrige afsnit Start
 

 

Ændringer indført juni 2015

 

 
 

Oversigt over ændringer indført i DanMARC2 juni 2015

 

Felt 082, delfelt c

Delfeltet ændres til ikke obligatorisk

 

Revision af Katalogiseringsreglernes Bilag J ”Funktionskoder for ophav

 

 

Nye koder og koder der har fået delvis ændret brug:

arc Arkitekt

clr Farvelægger

cre Ophav

cur Kurator

dsr Designer

fmk Filmskaber

isb Ansvarlig institution

led Hovedansvarlig

mtk Referent

sad Vejleder, inkl. Thesisvejleder

vac Stemmer

 

Koder der er udgået:

dte Festskriftsmodtager - brug koden hnr

ths Thesisvejleder - brug koden sad

 

 

Danske specialkoder - ændringer:
dkani [ansvarlig institution]erstattes af isb
dkdes [designer]erstattes af dsr
dkfig [ophav til figurer] Bruges om et ophav, der har skabt den eller de figurer et værk er baseret på, f.eks. en billedbog eller en roman baseret på en tv-seriefigur.
Definitionen er tilrettet og henviser ikke længere til cre-koden (før skaber –
nu omdefineret til at omfatte overordnet betegnelse for hovedophav).
dkfvl [farvelægger]erstattes af clr
dkmdt [medredaktør]erstattes af led-funktion
dkmed [medforfatter]erstattes af led-funktion
dkref [referent] erstattes af mtk
dkste [stemmer] – erstattes af vac
dkved [ved]erstattes dels af den overordnede kode cre (ophav) dels af koden for fmk (filmskaber)

 
Resume af væsentligste ændringer (definitioner)

art [kunstner] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for at skabe et værk ved at udtænke og udføre et originalt grafisk design, en tegning, et maleri etc. Hvis kunstarten er fotografi bruges koden pht. Ved alle typer af bogillustrationer, der er sekundære i forhold til teksten, foretrækkes koden ill [illustrator].
aut [forfatter]: Bruges om et ophav, der er ansvarlig for at skabe et værk, der primært er tekstbaseret uanset materialetype (fx trykt tekst, lydoptagelse, elektronisk tekst, blindskrift) eller genre (fx digte, romaner, blogs). Bruges også om et ophav, der skaber et nyt værk ved at omskrive, omarbejde eller bearbejde et værk af et andet ophav på en sådan måde, at det oprindelige indhold gennemgribende er blevet ændret.
Ved forfatter til filmmanuskript bruges koden aus [manuskriptforfatter].
com [kompilator] Bruges om et ophav der har ansvaret for at lave et nyt værk (fx en bibliografi, vejviser) ved at udvælge, arrangere, samle og redigere data, information etc.
cre [ophav]: Bruges om et ophav, der er ansvarlig for det intellektuelle eller kunstneriske indhold i et værk, når ophavets funktion ikke udtrykkes ved en mere specifik kode. Ved ophav til tekster bruges normalt koden aut [forfatter].
drm [teknisk tegner] Bruges om et ophav der bidrager til et værk af en arkitekt, opfinder etc. ved at lave detaljerede planer eller tegninger af bygninger, skibe, fly, maskiner, objekter etc.
edt [redaktør] Bruges om et ophav, der 1) frembringer en samling ved at udvælge og sammenstille materiale fra forskellige værker. Sådanne materialer kan være allerede eksisterende materiale, nyt materiale eller en blanding heraf. Samlingens indhold kan være af et eller flere ophav. 2) bistår et andet ophav med redaktion af værket.
fmk [filmskaber] En filmskaber er en person som har skabt en ”uafhængig” eller personlig film. Filmskaberen er personlig ansvarlig for alle aspekter af filmens tilblivelse.
ill [illustrator] Bruges om et ophav, der laver illustrationer (tegninger, diagrammer, fotografier etc.) til at ledsage en tekst. Hvis illustrationerne er af kunstnerisk karakter og er en uadskillelig del af værket bruges koden art [kunstner]. Ved fotografier i fotografiske værker bruges koden pht [fotograf].
isb [ansvarlig institution] Bruges om et ophav, der har det overordnede ansvar for indholdet i et værk uden at være ophav til teksten
led [hovedansvarlig] Bruges om en person eller korporation, der har hovedansvaret for udførelsen af en bestemt aktivitet eller funktion. Koden kan kombineres med en anden funktionskode for at angive et hovedansvar blandt flere, der har udført samme funktion. Hvis flere funktionskoder er knyttet til samme opslagselement, kan koden led kun anvendes, såfremt den vedrører samtlige funktionskoder anført i forbindelse med opslagselementet.
mtk [referent] Bruges om et ophav, der gengiver udtalelser eller lignende af andre personer, hvor referenten ikke selv har en aktiv rolle i forhold til selve indholdets tilblivelse men kun i forhold til genformuleringen af samme, f.eks. mødereferater.
pht [fotograf] Bruges om et ophav der er ansvarlig for at tage fotografier til et fotografisk værk.
pro [producer] Bruges om et ophav, der er den øverste administrative leder af en filmproduktion, en lydoptagelse, tv-optagelse, webcast etc. og den økonomisk ansvarlige overfor producenten/produktionsselskabet. Kan også være involveret i produktionens kunstneriske udformning. Medvirker ofte ved udvikling af ide og supervisering af manuskript.


Koderne er indført i Bilag J - "Funktionskoder for ophav" og her kan man også se den fuldstændige liste med definitioner.

 

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2001 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, Version 2.1. Til top Til top